Gia-sư-My-teacher

Gia sư Phạm Thị Trang

Mã số gia sư 0016204

Ngày sinh 1999

Giới tính Nữ

Ngày cập nhật 03-07-2024

GIỚI THIỆU

Xin chào. Tôi hiện là sinh viên đã tốt nghiệp ngành sư phạm Ngữ Văn tại trường Đại học Quy Nhơn với xét loại tốt nghiệp: loại giỏi. Tôi đã có kinh nghiệm làm gia sư 2 năm. Trong quá trình dạy học tôi luôn tận tình và không ngại khó khăn. Rất mong sẽ hợp tác tốt với trung tâm.

CHUYÊN NGÀNH

Lĩnh vực:Sư phạm
Chuyên ngành:Sư phạm Ngữ Văn
Học vị:Đại học
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm

MÔN LỚP DẠY

Môn: Ngữ văn
Lớp: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11

KHU VỰC DẠY

Kon Tum TP Kon Tum

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

Xin chào. Tôi hiện là sinh viên đã tốt nghiệp ngành sư phạm Ngữ Văn tại trường Đại học Quy Nhơn với xét loại tốt nghiệp: loại giỏi. Tôi đã có kinh nghiệm làm gia sư 2 năm. Trong quá trình dạy học tôi luôn tận tình và không ngại khó khăn. Rất mong sẽ hợp tác tốt với trung tâm.