Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Ngọc Nữ

Mã số gia sư 0016215

Ngày sinh 1999

Giới tính Nữ

Ngày cập nhật 24-08-2021

GIỚI THIỆU

Phương pháp dạy ứng dụng thực tế, trình bày tư duy.

CHUYÊN NGÀNH

Lĩnh vực:Sư phạm
Chuyên ngành:Sư phạm Vật Lý
Học vị:Đại học
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm

MÔN LỚP DẠY

Vật lýLớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11
Toán họcLớp 6, Lớp 7, Lớp 8

KHU VỰC DẠY

Quảng Ngãi TP Quảng Ngãi, Mộ Đức

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

Phương pháp dạy ứng dụng thực tế, trình bày tư duy.