Gia-sư-My-teacher-Nguyễn Hoàng Oanh

Gia sư Nguyễn Hoàng Oanh

Mã số gia sư 0016328

Ngày sinh 1995

Giới tính Nữ

Ngày cập nhật 20-09-2021

GIỚI THIỆU

Tôi đã tốt nghiệp ngành sư phạm Vật Lý. Có kinh nghiệm dạy Vật Lý hợp đồng tại trường cấp 3 và 1 vài trung tâm dạy thêm trong 3 năm.

CHUYÊN NGÀNH

Lĩnh vực:Sư phạm
Chuyên ngành:Sư phạm Vật Lý
Học vị:Đại học
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm

MÔN LỚP DẠY

Môn: Vật lý
Lớp: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11

KHU VỰC DẠY

Tây Ninh Hoà Thành

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

Tôi đã tốt nghiệp ngành sư phạm Vật Lý. Có kinh nghiệm dạy Vật Lý hợp đồng tại trường cấp 3 và 1 vài trung tâm dạy thêm trong 3 năm.