Gia-sư-My-teacher-Cổ Hồ Mỹ Trinh

Gia sư Cổ Hồ Mỹ Trinh

Mã số gia sư 0016333

Ngày sinh 1995

Giới tính Nữ

Ngày cập nhật 06-02-2022

GIỚI THIỆU

Có kinh nghiệm đã và đang dạy anh văn tiểu học và THCS, giúp học sinh yếu lấy lại kiến thức cơ bản ngữ pháp.

CHUYÊN NGÀNH

Lĩnh vực:Sư phạm
Chuyên ngành:Sư phạm Tiếng Anh
Học vị:Đại học
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm

MÔN LỚP DẠY

Môn: Tiếng Anh
Lớp: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8

KHU VỰC DẠY

Tây Ninh TP Tây Ninh, Châu Thành, Hoà Thành, Bến Cầu, Gò Dầu

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

Có kinh nghiệm đã và đang dạy anh văn tiểu học và THCS, giúp học sinh yếu lấy lại kiến thức cơ bản ngữ pháp.