Gia-sư-My-teacher

Gia sư Phan Thị Ban

Mã số gia sư 0016353

Ngày sinh 1995

Giới tính Nữ

Ngày cập nhật 09-11-2023

GIỚI THIỆU

*CAREER GOALS: _ Becoming a good English teacher _ Helping many students improve 4 skills of English : listening, speaking, reading and writing _ Inspiring poor English learners to help them stay motivated and love English more _ Helping many people communicate in English more confidently *EDUCATION Studying English Studies at Da Lat University * WORK EXPERIENCE _ English teacher at Asian Light Language Center in Ho Chi Minh City _ Hotel Receptionist in Da Lat City _ English teacher at The UK English Center in Duc Trong District *QUALITIES Patience - perseverance - passion - creativity - love - help *HOBBIES AND INTEREST _ Listening to music and watching English movies _ Backpacking with friends _ Reading books

CHUYÊN NGÀNH

Lĩnh vực:Ngôn ngữ
Chuyên ngành:Tiếng Anh
Học vị:Đại học
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm

MÔN LỚP DẠY

Môn: Tiếng Anh
Lớp: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Giao tiếp cơ

KHU VỰC DẠY

Lâm Đồng Đà Lạt

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

*CAREER GOALS: _ Becoming a good English teacher _ Helping many students improve 4 skills of English : listening, speaking, reading and writing _ Inspiring poor English learners to help them stay motivated and love English more _ Helping many people communicate in English more confidently *EDUCATION Studying English Studies at Da Lat University * WORK EXPERIENCE _ English teacher at Asian Light Language Center in Ho Chi Minh City _ Hotel Receptionist in Da Lat City _ English teacher at The UK English Center in Duc Trong District *QUALITIES Patience - perseverance - passion - creativity - love - help *HOBBIES AND INTEREST _ Listening to music and watching English movies _ Backpacking with friends _ Reading books