Gia-sư-My-teacher

Gia sư Đặng Ngô Hồng Thanh

Mã số gia sư 0016442

Ngày sinh 1997

Giới tính Nữ

Ngày cập nhật 30-10-2021

GIỚI THIỆU

Tốt nghiệp cử nhân ngôn ngữ tiếng Anh-chuyên ngành tiếng Anh thương mại. Hiện đang giảng dạy ở trung tâm Anh Ngữ Plain English (với mô hình giảng dạy bám sát chương trình ở các trường). Các lớp hiện đang phụ trách - lớp 8: 2 nhóm - Lớp 9: 3 nhóm - Lớp 10: 1 nhóm * Ngoài ra: - Tại Bến Tre: đang dạy kèm cho 1 bạn 12 mất gốc và đã lấy lại được căn bản; 1 bạn lớp 2, 1 bạn lớp 4 tại nhà - Tại SG: đang dạy kèm cho 1 bạn sv ôn Toeic, 1 bạn lớp 4 và lớp 2, 2 bạn luyện thi sau đại học * Đã có kinh nghiệm (3 năm) ôn luyện thi cho các lớp chứng chỉ Anh văn thiếu nhi: Starters, Movers, Flyers.

CHUYÊN NGÀNH

Lĩnh vực:Ngôn ngữ
Chuyên ngành:Tiếng Anh
Học vị:Đại học
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm

MÔN LỚP DẠY

Môn: Tiếng Anh
Lớp: Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Sinh viên đại học, C

KHU VỰC DẠY

Bến Tre TP Bến Tre, Châu Thành

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

Tốt nghiệp cử nhân ngôn ngữ tiếng Anh-chuyên ngành tiếng Anh thương mại. Hiện đang giảng dạy ở trung tâm Anh Ngữ Plain English (với mô hình giảng dạy bám sát chương trình ở các trường). Các lớp hiện đang phụ trách - lớp 8: 2 nhóm - Lớp 9: 3 nhóm - Lớp 10: 1 nhóm * Ngoài ra: - Tại Bến Tre: đang dạy kèm cho 1 bạn 12 mất gốc và đã lấy lại được căn bản; 1 bạn lớp 2, 1 bạn lớp 4 tại nhà - Tại SG: đang dạy kèm cho 1 bạn sv ôn Toeic, 1 bạn lớp 4 và lớp 2, 2 bạn luyện thi sau đại học * Đã có kinh nghiệm (3 năm) ôn luyện thi cho các lớp chứng chỉ Anh văn thiếu nhi: Starters, Movers, Flyers.