Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Y Bình

Mã số gia sư 0016503

Ngày sinh 1999

Giới tính Nữ

Ngày cập nhật 09-06-2024

GIỚI THIỆU

Tôi là Jenny, có nhiều năm kinh nghiệm làm gia sư cho các em Tiểu học, trung học cơ sở lúc còn học đại học. Hiện tại đang dạy học cho các em tại nhà. Với quá trình dạy tôi đã giúp đỡ rất nhiều học sinh từ học lực Trung bình lên khá và giỏi. Rèn luyện kĩ năng giao tiếp thành thạo và có thể nghe được giọng Mỹ chuẩn.

CHUYÊN NGÀNH

Lĩnh vực:Ngôn ngữ
Chuyên ngành:Tiếng Anh
Học vị:Đại học
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm

MÔN LỚP DẠY

Môn: Tiếng Anh
Lớp: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12, Giao tiếp cơ

KHU VỰC DẠY

Bình Định Quy Nhơn, An Nhơn, Tuy Phước

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

Tôi là Jenny, có nhiều năm kinh nghiệm làm gia sư cho các em Tiểu học, trung học cơ sở lúc còn học đại học. Hiện tại đang dạy học cho các em tại nhà. Với quá trình dạy tôi đã giúp đỡ rất nhiều học sinh từ học lực Trung bình lên khá và giỏi. Rèn luyện kĩ năng giao tiếp thành thạo và có thể nghe được giọng Mỹ chuẩn.