Gia-sư-My-teacher

Gia sư Tạ Ngọc Ái Nữ

Mã số gia sư 0016764

Ngày sinh 1995

Giới tính Nữ

Ngày cập nhật 05-03-2022

GIỚI THIỆU

Từng dạy hợp đồng 2 năm ở trường, và gia sư 3 năm ở ngoài. Tận tình, hiểu tâm lý học sinh và có trách nhiệm

CHUYÊN NGÀNH

Lĩnh vực:Sư phạm
Chuyên ngành:Sư phạm Vật Lý
Học vị:Đại học
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm

MÔN LỚP DẠY

Vật lýLớp 6, Lớp 7, Lớp 8
Kiểm tra và chuẩn bị bàiLớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10, Lớp 11
Toán họcLớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7

KHU VỰC DẠY

Quảng Ngãi TP Quảng Ngãi, Nghĩa Hành

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

Từng dạy hợp đồng 2 năm ở trường, và gia sư 3 năm ở ngoài. Tận tình, hiểu tâm lý học sinh và có trách nhiệm