Gia-sư-My-teacher

Gia sư Nguyễn Thị Kiều

Mã số gia sư 0016957

Ngày sinh 1992

Giới tính Nữ

Ngày cập nhật 19-06-2022

GIỚI THIỆU

Em năm nay 31 tuổi. Tốt nghiệp trường ĐH Giao Thông Vận Tải chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh xếp loại xuất sắc; là thạc sĩ QTKD của Trường ĐH Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh. Bản thân rất yêu thích trẻ em và công tác giảng dạy với cách hướng dẫn linh hoạt theo từng tính cách, khả năng của trẻ.

CHUYÊN NGÀNH

Lĩnh vực:Kinh tế và quản lý
Chuyên ngành:Quản trị kinh doanh
Học vị:Thạc sĩ
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm

MÔN LỚP DẠY

Môn: Các môn tiểu học
Lớp: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4

KHU VỰC DẠY

Bình Định Tây Sơn

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

Em năm nay 31 tuổi. Tốt nghiệp trường ĐH Giao Thông Vận Tải chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh xếp loại xuất sắc; là thạc sĩ QTKD của Trường ĐH Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh. Bản thân rất yêu thích trẻ em và công tác giảng dạy với cách hướng dẫn linh hoạt theo từng tính cách, khả năng của trẻ.