Thông tin cơ bản của học viên học gia sư

Mã số học viên:11599
Ngày đăng ký:08-03-2021
Môn học:Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề:Lớp 3
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:2 buổi
Học phí:120.000đ/ buổi
Khu vực:p8, Tuy Hoà, Phú Yên
Loại hình:Học tại nhà
Yêu cầu gia sư:gia sư Nữ,
Có kinh nghiệp dậy bé chậm
Thời gian học được:Thứ 7-09:00, Chủ nhật-09:00
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0386 183 824 hoặc 0939 022 724 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


HỌC VIÊN CÙNG KHU VỰC

Mã lớp 12372
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Đông Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11696
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11633
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11632
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11631
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11630
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11614
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11451
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11323
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11262
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Đông Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11137
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 31-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10737
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10736
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10735
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10734
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10716
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 83.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10682
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Đông Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10666
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10567
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10488
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-06-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10467
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-06-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10250
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9996
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9580
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Sông Cầu, Phú Yên
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9495
❆ Học Tiếng Anh
❆ Chứng chỉ IELTS
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9449
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9413
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9309
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9307
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9201
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9059
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8958
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8957
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8936
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8935
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8795
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8777
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8302
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8239
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8017
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Tuy An, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8000
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7607
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7179
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Tây Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7161
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 80.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7143
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7142
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 140.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6738
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6717
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6669
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6342
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6131
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6000
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 270.000 đ/buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5857
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5846
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5567
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5149
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5148
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5147
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5146
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5139
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Tây Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4857
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Tây Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4643
❆ Học Đàn Organ
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4473
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4085
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4004
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3640
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Đông Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3574
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 2000k/tháng
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3485
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3477
❆ Học tiếng Thái
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Đông Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3453
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 2857
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2812
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 110.000 đ/buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2342
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Phú Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1899
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1870
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 1.000.000đ/tháng
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1621
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 70.000 đ/buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1467
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 4
❆ Học phí 1.000.000đ/tháng
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1394
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 1.000.000đ/tháng
❆ Phú Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1289
❆ Học Toán học
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 125.000 đ/buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 714
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 675
❆ Học Tiếng Pháp
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Tuy An, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 517
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ Tuy Hoà, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-12-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 218
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí thỏa thuận
❆ Tuy Hòa, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-06-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 189
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 1.200.000 đ/tháng
❆ Tuy Hòa, Phú Yên
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-04-2016
Xem chi tiết

» Tìm thêm lớp gia sư

Đăng ký làm gia sư