Thông tin cơ bản của học viên học gia sư

Mã số học viên:11763
Ngày đăng ký:22-04-2021
Môn học:Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề:Chứng chỉ C
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:2 buổi
Học phí:180.000đ/ buổi
Khu vực:đường Phạm Hùng, phường 9, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
Loại hình:Học tại nhà
Yêu cầu gia sư:Gia sư dạy speaking
Thời gian học được:Trao đổi với gia sư
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0386 183 824 hoặc 0939 022 724 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


HỌC VIÊN CÙNG KHU VỰC

Mã lớp 12338
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12243
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Mang Thít, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-10-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12220
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Tam Bình, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-10-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12213
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11912
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Vũng Liêm, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11844
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-05-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11831
❆ Học Các môn mầm non
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí trao đổi
❆ Long Hồ, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-05-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11813
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 130.000đ/ buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-05-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11731
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11522
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-02-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11483
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11193
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11074
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Bình Minh, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11010
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Long Hồ, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10889
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Tam Bình, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10738
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10600
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Long Hồ, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10599
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Long Hồ, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10452
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Long Hồ, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10421
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Mang Thít, Vĩnh Long
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10398
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Long Hồ, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10330
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9860
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 31-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9811
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9760
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Bình Minh, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9734
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9214
❆ Học Các môn mầm non
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9209
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9152
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 189.000đ/ buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8911
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Mang Thít, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8690
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8647
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8524
❆ Học Các môn mầm non
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Vũng Liêm, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8474
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Hồ, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8473
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Hồ, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8472
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Hồ, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8471
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Hồ, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8470
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Hồ, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8469
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Hồ, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8169
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8067
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8055
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Bình Minh, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7952
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Bình Minh, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7822
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Long Hồ, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7743
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 230.000đ/ buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7742
❆ Học Tiếng Anh
❆ Chứng chỉ TOEIC
❆ Học phí 230.000đ/ buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7658
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7556
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7503
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7502
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7492
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7218
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7217
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7207
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 280.000đ/ buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7123
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7005
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6974
❆ Học Tiếng Trung
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 240.000đ/ buổi
❆ Tam Bình, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6478
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 80.000đ/buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6412
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 80.000đ/buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6398
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp nang cao
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Mang Thít, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6388
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp nang cao
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6264
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Bình Minh, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6087
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5980
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5858
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Mang Thít, Vĩnh Long
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5808
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5787
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 1.000.000 đ/tháng
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5737
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Long Hồ, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5709
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5411
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5389
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5176
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Vũng Liêm, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4844
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4822
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4482
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Tiếng Hàn giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Long Hồ, Vĩnh Long
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4352
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4273
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 240.000đ/ buổi
❆ Quận 7, Hồ Chí Minh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3779
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3620
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Mang Thít, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3371
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3097
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2885
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1984
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 1.000.000 đ/tháng
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1209
❆ Học Đọc, viết tiếng Việt cho người lớn
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Tam Bình, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1135
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 459
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Bình Tân, Vĩnh Long
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-11-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 190
❆ Học Toán ôn đại học
❆ Luyện thi Đại học
❆ Học phí 1.800.000 đ/tháng
❆ Vinh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-04-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 155
❆ Học Anh Văn chứng chỉ B
❆ Ngoại ngữ
❆ Học phí .000đ/ buổi
❆ Vĩnh Long, Vĩnh Long
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-12-2015
Xem chi tiết

» Tìm thêm lớp gia sư

Đăng ký làm gia sư