THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 11839

Mã số lớp:11839
Ngày đăng ký:21-05-2021
Môn học:Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề:Lớp 2
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:4 buổi
Học phí:120.000đ /buổi
Khu vực:đường Trần Phú phường Nghĩa Đức, Gia Nghĩa, Đắk Nông
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:Nữ
Thời gian học được:Trao đổi với gia sư
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Tiếng Anh

Mã lớp 13282

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 180.000đ
ĐC: Gia Nghĩa, Đắk Nông
Ngày đăng ký: 22-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13281

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 180.000đ
ĐC: Gia Nghĩa, Đắk Nông
Ngày đăng ký: 22-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 13278

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Gia Nghĩa, Đắk Nông
Ngày đăng ký: 21-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13159

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: Gia Nghĩa, Đắk Nông
Ngày đăng ký: 03-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13094

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ
ĐC: Dăk RLấp, Đắk Nông
Ngày đăng ký: 13-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13093

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000đ
ĐC: Dăk RLấp, Đắk Nông
Ngày đăng ký: 13-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12963

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: Gia Nghĩa, Đắk Nông
Ngày đăng ký: 12-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12940

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Dăk Mil, Đắk Nông
Ngày đăng ký: 05-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12705

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ
ĐC: Gia Nghĩa, Đắk Nông
Ngày đăng ký: 04-04-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12667

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Dăk RLấp, Đắk Nông
Ngày đăng ký: 21-03-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11231

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: Gia Nghĩa, Đắk Nông
Ngày đăng ký: 30-11-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 7103

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ
ĐC: Gia Nghĩa, Đắk Nông
Ngày đăng ký: 18-02-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Lịch sử

Mã lớp 4466

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 135.000đ
ĐC: Gia Nghĩa, Đắk Nông
Ngày đăng ký: 03-05-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ngữ văn

Mã lớp 4465

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 135.000đ
ĐC: Gia Nghĩa, Đắk Nông
Ngày đăng ký: 03-05-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Lịch sử

Mã lớp 4149

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 135.000đ
ĐC: Gia Nghĩa, Đắk Nông
Ngày đăng ký: 29-03-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Ngữ văn

Mã lớp 4148

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 135.000đ
ĐC: Gia Nghĩa, Đắk Nông
Ngày đăng ký: 29-03-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 4147

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 135.000đ
ĐC: Gia Nghĩa, Đắk Nông
Ngày đăng ký: 29-03-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 2489

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 100.000đ
ĐC: Gia Nghĩa, Đắk Nông
Ngày đăng ký: 18-09-2017
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 2442

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 100.000đ
ĐC: Gia Nghĩa, Đắk Nông
Ngày đăng ký: 14-09-2017
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 205

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: Thỏa thuận
ĐC: TX.Gia Ngĩa, Đắk Nông
Ngày đăng ký: 19-05-2016
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.