Thông tin cơ bản của học viên học gia sư

Mã số học viên:11878
Ngày đăng ký:03-06-2021
Môn học:Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề:Lớp 1
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:3 buổi
Học phí:100.000đ/ buổi
Khu vực:phường Thới Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ
Loại hình:Học tại nhà
Yêu cầu gia sư:gia sư Nữ,
Bé chuẩn bị lên lớp 1
Thời gian học được:Trao đổi với gia sư
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0386 183 824 hoặc 0939 022 724 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


HỌC VIÊN CÙNG KHU VỰC

Mã lớp 11899
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Bình Thủy, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11847
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Ô Môn, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-05-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11846
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Ô Môn, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-05-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11785
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 160.000đ/ buổi
❆ Ô Môn, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-05-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11781
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Ninh Kiều, Cần Thơ
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11571
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Cái Răng, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11258
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Ninh Kiều, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11253
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Ô Môn, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11247
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Ninh Kiều, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10964
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 130.000đ/ buổi
❆ Ô Môn, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10952
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Ninh Kiều, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10940
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Cái Răng, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10809
❆ Học Tiếng Trung
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Ninh Kiều, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10292
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Ô Môn, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9782
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 80.000đ/ buổi
❆ Bình Thủy, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9781
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 80.000đ/ buổi
❆ Bình Thủy, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9728
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 160.000đ/ buổi
❆ Bình Thủy, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9584
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Thốt Nốt, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9517
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Bình Thủy, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9515
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Bình Thủy, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9432
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Thốt Nốt, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9273
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Cái Răng, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9167
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Bình Thủy, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9127
❆ Học Quản trị sản xuất, quản trị tài chính
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Ninh Kiều, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9093
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 70.000đ/ buổi
❆ Bình Thủy, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8851
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Vĩnh Thạnh, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8772
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Ninh Kiều, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8652
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Bình Thủy, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8651
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Bình Thủy, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8639
❆ Học Các môn mầm non
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Cái Răng, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8633
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Ninh Kiều, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8592
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Ninh Kiều, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8249
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 130.000đ/ buổi
❆ Ninh Kiều, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8061
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Thốt Nốt, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7761
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 70.000đ/ buổi
❆ Ô Môn, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7704
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 340.000đ/ buổi
❆ Ninh Kiều, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7396
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cái Răng, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7310
❆ Học Nguyên Lý Kế Toán
❆ Sinh viên đại học
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Ninh Kiều, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7091
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Ô Môn, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6575
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Bình Thủy, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6447
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Thốt Nốt, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6400
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ Ô Môn, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6207
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp nang cao
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ Bình Thủy, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6195
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Bình Thủy, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6029
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh IELTS
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Ninh Kiều, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5702
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Vĩnh Thạnh, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5528
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Ninh Kiều, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4995
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Bình Thủy, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4324
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Bình Thủy, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3121
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 250000đ/buổi
❆ Thốt Nốt, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2476
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Cái Răng, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2453
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Cờ Đỏ, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2028
❆ Học Tiếng Đức
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Cái Răng, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1550
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 800.000 đ/tháng
❆ Cái Răng, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1541
❆ Học Tiếng Anh
❆ Sinh viên đại học
❆ Học phí 500.000đ/tháng
❆ Ninh Kiều, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1374
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 11
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ Bình Thủy, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1132
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 125.000 đ/buổi
❆ Ninh Kiều, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1038
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Ô Môn, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 865
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 70.000 đ/buổi
❆ Cái Răng, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 827
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 70.000 đ/tháng
❆ Bình Thủy, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 826
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 11
❆ Học phí 70.000 đ/buổi
❆ Bình Thủy, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 825
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 70.000 đ/buổi
❆ Bình Thủy, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 742
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 80.000 đ/buổi
❆ Ninh Kiều, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 741
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 1.200.000đ/tháng
❆ Ninh Kiều, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 688
❆ Học Toán học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 1.800.000đ/tháng
❆ Ninh Kiều, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 553
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Ô Môn, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-12-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 423
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Ninh Kiều, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-10-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 358
❆ Học Học múa
❆ Lớp 3
❆ Học phí Thỏa Thuận
❆ Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-09-2016
Xem chi tiết

» Tìm thêm lớp gia sư

Đăng ký làm gia sư