Thông tin cơ bản của học viên học gia sư

Mã số học viên:11973
Ngày đăng ký:23-06-2021
Môn học:Toán học
Lớp, chuyên đề:Lớp 3
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:3 buổi
Học phí:120.000đ/ buổi
Khu vực:TP Đồng Hới, Quảng Bình
Loại hình:Học tại nhà
Yêu cầu gia sư:Gia sư là giáo viên dạy dễ hiểu, dạy tính nhanh, làm bài tập nâng cao, đúng chuyên ngành.
Thời gian học được:Trao đổi với gia sư
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0386 183 824 hoặc 0939 022 724 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


HỌC VIÊN CÙNG KHU VỰC

Mã lớp 12358
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12326
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12322
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12012
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Bố Trạch, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-07-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12011
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Bố Trạch, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-07-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12005
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Quảng Ninh, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-07-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11994
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11739
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11492
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-02-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11468
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11257
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11256
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11248
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11174
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10965
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10707
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10630
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10423
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10412
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TX Ba Đồn, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10400
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Quảng Trạch, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10293
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10169
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10022
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 80.000đ/ buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9426
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9117
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Quảng Ninh, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9116
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Quảng Ninh, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8971
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8934
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8720
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 8
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8626
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8139
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7899
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7731
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Lệ Thuỷ, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7575
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TX Ba Đồn, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7574
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TX Ba Đồn, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7193
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7138
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7098
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6665
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6505
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh thiếu nhi
❆ Học phí 100.000đ/buổi/1h
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6085
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5522
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 800.000 đ/tháng
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5471
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Quảng Trạch, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5360
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Quảng Ninh, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5165
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5022
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4937
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4936
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4769
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4531
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4517
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4271
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4113
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3924
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3743
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3705
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3567
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3519
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3312
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3246
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2434
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Quảng Trạch, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1807
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1771
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1627
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/ buổi
❆ Lệ Thuỷ, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1610
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1609
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1602
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Tiếng Trung giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Quảng Ninh, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 656
❆ Học Sinh học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 120.000đ /buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-01-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 654
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 120.000đ /buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-01-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 653
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 120.000đ /buổi
❆ TP Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-01-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 240
❆ Học Kế toán
❆ Khác
❆ Học phí thỏa thuận
❆ Đồng Hới, Quảng Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-06-2016
Xem chi tiết

» Tìm thêm lớp gia sư

Đăng ký làm gia sư