Thông tin cơ bản của học viên học gia sư

Mã số học viên:12095
Ngày đăng ký:24-08-2021
Môn học:Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề:Lớp 4
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:3 buổi
Học phí:120.000đ/ buổi
Khu vực:Bắc Cường, TP Lào Cai, Lào Cai
Loại hình:Học tại nhà
Yêu cầu gia sư:
Thời gian học được:Trao đổi với gia sư
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0386 183 824 hoặc 0939 022 724 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


HỌC VIÊN CÙNG KHU VỰC

Mã lớp 12344
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12329
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12318
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12229
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-10-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12145
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12137
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12114
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 31-08-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12096
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-08-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12084
❆ Học Tin học
❆ Tin học văn phòng
❆ Học phí 230.000đ/ buổi
❆ Bảo Thắng, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-08-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12074
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 130.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-08-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12073
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-08-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11908
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11907
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11906
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11829
❆ Học Tiếng Anh
❆ Chứng chỉ B
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-05-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11792
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-05-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11740
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11738
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11714
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11702
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11670
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11668
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11640
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 220.000đ/ buổi
❆ Bảo Thắng, Lào Cai
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11639
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Bảo Thắng, Lào Cai
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11638
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 220.000đ/ buổi
❆ Bảo Thắng, Lào Cai
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11600
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11442
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11426
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11404
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11154
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11143
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11122
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10566
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10050
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10049
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10048
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9959
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9936
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9848
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 31-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9806
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9454
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9332
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9331
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8917
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Bảo Thắng, Lào Cai
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8916
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Bảo Thắng, Lào Cai
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8743
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8724
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8624
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8259
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8083
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7910
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7473
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7030
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6869
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 1800
❆ Bảo Thắng, Lào Cai
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6854
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 160.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6835
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6834
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6832
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6831
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6760
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6680
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 180.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6677
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 300.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6391
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 300.000 đ/buổi
❆ Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6380
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6028
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5998
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 180.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5876
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 11
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5764
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5496
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5482
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5292
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5291
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5279
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 140.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5080
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4902
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4429
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4384
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4383
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4344
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4268
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4153
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4151
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3766
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3522
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Sa Pa, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3488
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 240.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3408
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3375
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3373
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3226
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3119
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 250k
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2621
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2064
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Sa Pa, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2036
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2024
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1944
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1772
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1751
❆ Học Toán học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 130.000đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1746
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1597
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1335
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1044
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp trong ngành xây dựng
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Sa Pa, Lào Cai
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 536
❆ Học Toán học
❆ Ôn thi ViOlympic Lớp 1
❆ Học phí 200.000đ/buổi
❆ TP Lào Cai, Lào Cai
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-12-2016
Xem chi tiết

» Tìm thêm lớp gia sư

Đăng ký làm gia sư