THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 12133

Mã số lớp:12133
Ngày đăng ký:09-09-2021
Môn học:Vật lý
Lớp, chuyên đề:Lớp 12
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:2 buổi
Học phí:176.000đ /buổi
Khu vực:No, Châu Thành, Tiền Giang
Loại hình:Học trực tuyến
Yêu cầu gia sư:GS 1798
Thời gian học được:Trao đổi với gia sư
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Toán học

Mã lớp 13787

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 28-03-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13759

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 26-02-2024
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13735

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 02-01-2024
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13716

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 30-11-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13685

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 30-10-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13684

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 300.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 30-10-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 13608

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 07-09-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13607

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 07-09-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13594

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 180.000đ
ĐC: Cai Lậy, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 19-08-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ngữ văn

Mã lớp 13572

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ
ĐC: Châu Thành, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 28-07-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13571

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ
ĐC: Châu Thành, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 28-07-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13520

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Gò Công Tây, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 05-06-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13516

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 02-06-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mỹ thuật

Mã lớp 13503

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: Chợ Gạo, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 23-05-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13502

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ
ĐC: Chợ Gạo, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 23-05-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13430

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: Châu Thành, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 09-03-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 13427

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 08-03-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13419

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 01-03-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13402

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 17-02-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 13367

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 180.000đ
ĐC: Gò Công Đông, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 02-02-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13318

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ
ĐC: Châu Thành, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 19-12-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13285

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Cai Lậy, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 25-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13280

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 160.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 21-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Vật lý

Mã lớp 13249

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 11-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Ngữ văn

Mã lớp 13209

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 24-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13208

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 24-10-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13172

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: Chợ Gạo, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 10-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13152

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 01-10-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 13146

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 160.000đ
ĐC: Cái Bè, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 29-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13125

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 23-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13034

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 162.000đ
ĐC: Châu Thành, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 15-08-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Hóa học

Mã lớp 12917

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: Châu Thành, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 28-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12916

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: Châu Thành, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 28-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12808

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Cai Lậy, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 19-05-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12757

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 23-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12719

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Chợ Gạo, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 08-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 12660

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 225.000đ
ĐC: Cái Bè, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 15-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12659

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 299.7.000đ
ĐC: Cái Bè, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 15-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12654

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: Chợ Gạo, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 15-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Rèn chữ tiếng Việt

Mã lớp 12616

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Cai Lậy, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 26-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12569

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Châu Thành, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 14-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12470

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 27-12-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 12368

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 270.000đ
ĐC: Cái Bè, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 22-11-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Ngữ văn

Mã lớp 12258

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: Châu Thành, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 14-10-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12257

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: Châu Thành, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 14-10-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12227

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 03-10-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12045

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 10-07-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 11903

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: Châu Thành, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 09-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 11788

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 03-05-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 11753

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 19-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.