Thông tin cơ bản của học viên học gia sư

Mã số học viên:12200
Ngày đăng ký:28-09-2021
Môn học:Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề:Lớp 7
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:3 buổi
Học phí:150.000đ/ buổi
Khu vực:Xã Nam Thái, Nam Trực, Nam Định
Loại hình:Học tại nhà
Yêu cầu gia sư:
Thời gian học được:Thứ 2-18:00, Thứ 3-18:00, Thứ 4-18:00, Thứ 5-18:00, Thứ 6-18:00
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0386 183 824 hoặc 0939 022 724 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


HỌC VIÊN CÙNG KHU VỰC

Mã lớp 12341
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Vụ Bản, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12330
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12282
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-10-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12141
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12136
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 130.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12135
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12127
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12017
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-07-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11996
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11889
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Vụ Bản, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11828
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 220.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-05-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11827
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-05-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11694
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11660
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11624
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11494
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-02-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11493
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-02-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11462
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11412
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11356
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11201
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11195
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11194
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11187
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11186
❆ Học Toán học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11161
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11130
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11013
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Nam Trực, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10911
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Vụ Bản, Nam Định
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10865
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10864
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10850
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10849
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10558
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Vụ Bản, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10555
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10554
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10553
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10462
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-06-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10203
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10100
❆ Học Tiếng Pháp
❆ Chứng chỉ A
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10025
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Nam Trực, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9953
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9938
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9921
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Xuân Trường, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9829
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9708
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Vụ Bản, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9704
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9702
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9701
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9565
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9539
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Ý Yên, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9382
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9366
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9166
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9156
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9043
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9016
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8940
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8924
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Xuân Trường, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8919
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8873
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Mỹ Lộc, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8771
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8594
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8578
❆ Học Tiếng Anh
❆ Chứng chỉ TOEIC
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Nam Trực, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8446
❆ Học Tiếng Trung
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Mỹ Lộc, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8426
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 350.000đ/ buổi
❆ Hải Hậu, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8402
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8300
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8266
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 2400
❆ Hải Hậu, Nam Định
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8257
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8241
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Hải Hậu, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8223
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hải Hậu, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8101
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Nghĩa Hưng, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8095
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8094
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7901
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7900
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7762
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7746
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Ý Yên, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7726
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7725
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7696
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7508
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Vụ Bản, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7459
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7450
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7404
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7072
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6850
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6763
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6746
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6365
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6364
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6232
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Giao Thủy, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6230
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Giao Thủy, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6102
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Xuân Trường, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6002
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 140.000 đ/buổi
❆ Giao Thủy, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5988
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5967
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5779
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5447
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5434
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Xuân Trường, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5096
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5067
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4938
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4847
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4654
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 500.000đ/buổi
❆ Nghĩa Hưng, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4595
❆ Học Đàn Piano
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4554
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4448
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Nam Trực, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4373
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4325
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4284
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4251
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4250
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100k/buổi
❆ Ý Yên, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4249
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Ý Yên, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4248
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Ý Yên, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4232
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4135
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/buổi/2h
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4048
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3995
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Mỹ Lộc, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3919
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 9
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3472
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Vụ Bản, Nam Định
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3383
❆ Học Đàn Piano
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Hải Hậu, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3233
❆ Học Tiếng Anh
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3071
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 160.000 đ/buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2944
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2386
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 70.000 đ/buổi
❆ Vụ Bản, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2226
❆ Học Tiếng Pháp
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2052
❆ Học Tiếng Pháp
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 1.000đ/ buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1986
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1862
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 130.000 đ/buổi
❆ Mỹ Lộc, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1235
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1211
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1074
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1071
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 949
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 947
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 881
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 310
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí .000đ/ buổi
❆ Tp Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-08-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 309
❆ Học Toán, Lý
❆ Lớp 6
❆ Học phí .000đ/ buổi
❆ Tp Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-08-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 307
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí .000đ/ buổi
❆ Tp Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-08-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 151
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Ngoại ngữ
❆ Học phí .000đ/ buổi
❆ Nam Định, Nam Định
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-12-2015
Xem chi tiết

» Tìm thêm lớp gia sư

Đăng ký làm gia sư