Thông tin cơ bản của học viên học gia sư

Mã số học viên:12363
Ngày đăng ký:20-11-2021
Môn học:Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề:Lớp 3
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:5 buổi
Học phí:120.000đ/ buổi
Khu vực:tt Tân Hiệp, Tân Hiệp, Kiên Giang
Loại hình:Học tại nhà
Yêu cầu gia sư:
Thời gian học được:Trao đổi với gia sư
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0386 183 824 hoặc 0939 022 724 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


HỌC VIÊN CÙNG KHU VỰC

Mã lớp 12311
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12168
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12167
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12082
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-08-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12081
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-08-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12030
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-07-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11894
❆ Học Tiếng Pháp
❆ Chứng chỉ B
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11864
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 31-05-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11795
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-05-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11783
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11577
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Giồng Riềng, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11542
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-02-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11534
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-02-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11533
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-02-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11291
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp nâng cao
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11136
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 130.000đ/ buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 31-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11035
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11017
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10698
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10696
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10695
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10683
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10661
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10548
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 125.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10463
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-06-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10443
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 230.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10424
❆ Học Toán học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10420
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Kiên Lương, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10410
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10331
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10272
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10023
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9998
❆ Học Rèn chữ tiếng Việt
❆ Lớp 4
❆ Học phí 160.000đ/ buổi
❆ Hà Tiên, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9973
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9972
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9971
❆ Học Sinh học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9943
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9942
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9835
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9714
❆ Học Các môn mầm non
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Kiên Lương, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9668
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9503
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9474
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9402
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9401
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9378
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9377
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9322
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9310
❆ Học Đàn tranh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9263
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 31-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9238
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9125
❆ Học Toán học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9111
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9084
❆ Học Tiếng Việt
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8959
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8732
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8708
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8629
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8568
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8567
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8566
❆ Học Tiếng Trung
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Hòn Đất, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8514
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8513
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8467
❆ Học Tiếng Anh
❆ Chứng chỉ IELTS
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8450
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 350.000đ/ buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8419
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8363
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8271
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Hà Tiên, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8191
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8190
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8174
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8164
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8155
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8146
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8069
❆ Học Toán học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8057
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7967
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7959
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7927
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Gò Quao, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7866
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 7
❆ Học phí 160.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7810
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Hòn Đất, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7809
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Hòn Đất, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7808
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Hòn Đất, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7792
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7643
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7642
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7641
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ An Minh, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7605
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7555
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7421
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7418
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7362
❆ Học Toán học
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7222
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7212
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7206
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7158
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7145
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7088
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7056
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 140.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7031
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 1800
❆ Hòn Đất, Kiên Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6886
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 7
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6878
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6877
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6806
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 7
❆ Học phí 167.000đ/ buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6754
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6721
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 130.000 đ/buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6694
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6648
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6635
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6609
❆ Học Sinh học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6608
❆ Học Hóa học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6607
❆ Học Toán học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6554
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Hòn Đất, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6495
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6486
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6485
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6472
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 80.000đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6383
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6379
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6291
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 ₫/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6250
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6236
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6006
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5824
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5760
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí thỏa thuận
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5748
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5735
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5718
❆ Học Tiếng Pháp
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 160.000 đ/buổi
❆ Vĩnh Thuận, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5622
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5407
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5401
❆ Học Sinh học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5400
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5328
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Tân Hiệp, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5313
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5298
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5297
❆ Học Hội họa
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5281
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 300.000đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5179
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5177
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5153
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5089
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4980
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 140.000 đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4978
❆ Học Tiếng Pháp
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4910
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4868
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4867
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 60.000đ/buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4800
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4619
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4564
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4543
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh IELTS
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4479
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4365
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 130.000 đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4353
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4279
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4216
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 11
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4207
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 140.000 đ/buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4155
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 1.200.000 đ/tháng
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4144
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Tân Hiệp, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4097
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4041
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 10 .000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4023
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3963
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3961
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3929
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3927
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3871
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3856
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3846
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3845
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Kiên Lương, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3844
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Kiên Lương, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3782
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3755
❆ Học Toán học
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3682
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3609
❆ Học Tiếng Nga
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3538
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 160.000 đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3536
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Hà Tiên, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3489
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3459
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 1.200.000 đ/tháng
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3379
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3308
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3201
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 80.000 đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3092
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3070
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3047
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3029
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2975
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Giồng Riềng, Kiên Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2968
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2879
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2800
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Giồng Riềng, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2786
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 300.000
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2769
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 70.000 đ/buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2767
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Giồng Riềng, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2645
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2612
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2303
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 31-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2272
❆ Học Tiếng Pháp
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2264
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2107
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2100
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 3.000.000đ/tháng
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2076
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2016
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 170.000 đ/buổi
❆ Giồng Riềng, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1999
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Giồng Riềng, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1912
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1827
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1742
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1741
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1740
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1708
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 1.500.000 đ/tháng
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1663
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1587
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1440
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1439
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1438
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1396
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1395
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 140.000đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1210
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1067
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100k
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 998
❆ Học Vật lý
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120,000 đ/buổi
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 975
❆ Học Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120,000 đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 941
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 937
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 899
❆ Học Toán học
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ Châu Thành, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 831
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 830
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 7
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 821
❆ Học Hóa học
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 2.000.000đ/tháng
❆ Châu Thành, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 819
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 620
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 7
❆ Học phí 100.000đ /buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-01-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 619
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 100.000đ /buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-01-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 618
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 100.000đ /buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-01-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 596
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 200.000đ/tháng
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-12-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 583
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000đ /buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-12-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 511
❆ Học Tiếng Anh
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 200.000 đ/buổi /2h
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-11-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 496
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh chứng chỉ A
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Hòn Đất, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-11-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 447
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ Hòn Đất, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-10-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 388
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 1.500.000 đ/tháng
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-10-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 352
❆ Học Tiếng Anh
❆ Sinh viên đại học
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Châu Thành, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-09-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 348
❆ Học Hóa Học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 1.000.000 đ/tháng
❆ Tp Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-09-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 347
❆ Học Vật Lý
❆ Lớp 11
❆ Học phí 1.000.000 đ/tháng
❆ Tp Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-09-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 301
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 1.200.000 đ/tháng
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-08-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 280
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 1.200.000đ/tháng
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-07-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 278
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 1.200.000đ/tháng
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-07-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 277
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 1.500.000đ/tháng
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-07-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 274
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 960.000 đ/tháng
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-07-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 273
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 960.000 đ/tháng
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-07-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 271
❆ Học Toán học
❆ Luyện thi Đại học
❆ Học phí 960.000 đ/tháng
❆ Phú Quốc, Kiên Giang
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-07-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 225
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Ngoại ngữ
❆ Học phí thỏa thuận
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-06-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 209
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 1.200.000
❆ TP.Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-05-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 196
❆ Học Hóa
❆ Lớp 12
❆ Học phí 1.500.000
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-05-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 186
❆ Học Lịch sử
❆ Luyện thi Đại học
❆ Học phí 1.500.000 đ/tháng
❆ Tp. Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-04-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 185
❆ Học Địa Lý
❆ Luyện thi Đại học
❆ Học phí 1.500.000 đ/tháng
❆ Tp. Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-04-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 174
❆ Học Toán 12
❆ Lớp 12
❆ Học phí 1.600.000 đ/tháng
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-03-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 173
❆ Học Địa lý
❆ Luyện thi Đại học
❆ Học phí 1.500.000 đ/tháng
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-03-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 172
❆ Học Lịch sử
❆ Luyện thi Đại học
❆ Học phí 1.500.000 đ/tháng
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-03-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 171
❆ Học Ngữ văn
❆ Luyện thi Đại học
❆ Học phí 1.500.000 đ/tháng
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-03-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 154
❆ Học Anh văn giao tiếp
❆ Ngoại ngữ
❆ Học phí .000đ/ buổi
❆ Rạch Giá, Kiên Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-12-2015
Xem chi tiết

» Tìm thêm lớp gia sư

Đăng ký làm gia sư