Thông tin cơ bản của học viên học gia sư

Mã số học viên:12367
Ngày đăng ký:22-11-2021
Môn học:Toán học
Lớp, chuyên đề:Lớp 6
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:3 buổi
Học phí:150.000đ/ buổi
Khu vực:P Duy Tân, TP Kon Tum, Kon Tum
Loại hình:Học tại nhà
Yêu cầu gia sư:Gia sư dạy được sáng hoặc tối
Thời gian học được:Trao đổi với gia sư
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0386 183 824 hoặc 0939 022 724 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


HỌC VIÊN CÙNG KHU VỰC

Mã lớp 12308
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12150
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12037
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-07-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11699
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11695
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11664
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11651
❆ Học Tiếng Lào
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11294
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11278
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10932
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10893
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10855
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10854
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10843
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10775
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Ngọc Hồi, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10552
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10457
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-06-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9524
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9470
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9321
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9247
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9028
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 80.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8272
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 80.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7784
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7654
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7592
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7349
❆ Học Sinh học
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7348
❆ Học Hóa học
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7347
❆ Học Toán học
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7205
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6964
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6963
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6898
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6897
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6876
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6814
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 7
❆ Học phí 117.000đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6752
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 80.000đ/buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6465
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6389
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6134
❆ Học Đàn Organ
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5975
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5917
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Ngọc Hồi, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5778
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5437
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5264
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4506
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4190
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4090
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3973
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Đăk Hà, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3972
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Đăk Hà, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3655
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3050
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1405
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 7
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1385
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Tiếng Nhật bậc N3
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1195
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Đăk Hà, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1194
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Đăk Hà, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1193
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Đăk Hà, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1192
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Đăk Hà, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1069
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/ buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 385
❆ Học Toán, Văn
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Kon Tum, Kon Tum
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-09-2016
Xem chi tiết

» Tìm thêm lớp gia sư

Đăng ký làm gia sư