THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 12398

Mã số lớp:12398
Ngày đăng ký:04-12-2021
Môn học:Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề:Lớp 6
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:3 buổi
Học phí:150.000đ /buổi
Khu vực:P Quyết Thắng, TP Kon Tum, Kon Tum
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:Nữ, Dạy theo sách Cánh Diều
Thời gian học được:2-18:00_4-18:00_6-18:00_8-18:00
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Toán học

Mã lớp 13845

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Kon Tum, Kon Tum
Ngày đăng ký: 27-06-2024
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Hóa học

Mã lớp 13519

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Kon Tum, Kon Tum
Ngày đăng ký: 03-06-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 13416

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Kon Tum, Kon Tum
Ngày đăng ký: 27-02-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13286

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Kon Tum, Kon Tum
Ngày đăng ký: 25-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 13098

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Kon Tum, Kon Tum
Ngày đăng ký: 13-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12700

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Kon Tum, Kon Tum
Ngày đăng ký: 01-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12367

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Kon Tum, Kon Tum
Ngày đăng ký: 22-11-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12308

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Kon Tum, Kon Tum
Ngày đăng ký: 02-11-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 12150

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Kon Tum, Kon Tum
Ngày đăng ký: 15-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ngữ văn

Mã lớp 12037

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Kon Tum, Kon Tum
Ngày đăng ký: 09-07-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 11699

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Kon Tum, Kon Tum
Ngày đăng ký: 05-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Ngữ văn

Mã lớp 11294

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Kon Tum, Kon Tum
Ngày đăng ký: 16-12-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 11278

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Kon Tum, Kon Tum
Ngày đăng ký: 10-12-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 10893

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Kon Tum, Kon Tum
Ngày đăng ký: 10-09-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 10855

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Kon Tum, Kon Tum
Ngày đăng ký: 07-09-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 10854

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Kon Tum, Kon Tum
Ngày đăng ký: 07-09-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 10843

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Kon Tum, Kon Tum
Ngày đăng ký: 03-09-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Trung

Mã lớp 10552

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Kon Tum, Kon Tum
Ngày đăng ký: 01-07-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 10457

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Kon Tum, Kon Tum
Ngày đăng ký: 01-06-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Vật lý

Mã lớp 9524

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Kon Tum, Kon Tum
Ngày đăng ký: 03-12-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 9470

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Kon Tum, Kon Tum
Ngày đăng ký: 27-11-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 9321

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Kon Tum, Kon Tum
Ngày đăng ký: 10-11-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 9247

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Kon Tum, Kon Tum
Ngày đăng ký: 30-10-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 9028

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 80.000đ
ĐC: TP Kon Tum, Kon Tum
Ngày đăng ký: 02-10-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 7592

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Kon Tum, Kon Tum
Ngày đăng ký: 24-03-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 6897

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Kon Tum, Kon Tum
Ngày đăng ký: 12-01-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 6876

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Kon Tum, Kon Tum
Ngày đăng ký: 09-01-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 6814

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 117.000đ
ĐC: TP Kon Tum, Kon Tum
Ngày đăng ký: 30-12-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 6389

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Kon Tum, Kon Tum
Ngày đăng ký: 18-11-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 5778

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Kon Tum, Kon Tum
Ngày đăng ký: 26-09-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 4506

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Kon Tum, Kon Tum
Ngày đăng ký: 08-05-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 4190

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Kon Tum, Kon Tum
Ngày đăng ký: 03-04-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 4090

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Kon Tum, Kon Tum
Ngày đăng ký: 26-03-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 1069

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Kon Tum, Kon Tum
Ngày đăng ký: 04-04-2017
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán, Văn

Mã lớp 385

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Kon Tum, Kon Tum
Ngày đăng ký: 30-09-2016
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.