THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 12734

Mã số lớp:12734
Ngày đăng ký:14-04-2022
Môn học:Ngữ văn
Lớp, chuyên đề:Luyện thi đại học
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:3 buổi
Học phí:250.000đ /buổi
Khu vực:Thị trấn Yên Lạc, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:Tối từ 5h đến 7h30
Thời gian học được:Trao đổi với gia sư
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13857

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 19-07-2024
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13855

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 19-07-2024
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13851

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Tam Dương, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 10-07-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Ngữ văn

Mã lớp 13840

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ
ĐC: Lập Thạch, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 25-06-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13839

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ
ĐC: Lập Thạch, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 25-06-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13838

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ
ĐC: Lập Thạch, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 25-06-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ngữ văn

Mã lớp 13827

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 25-05-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13826

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 25-05-2024
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13806

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ
ĐC: Yên Lạc, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 21-04-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13776

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 09-03-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13775

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 250.000đ
ĐC: TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 09-03-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Ngữ văn

Mã lớp 13717

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ
ĐC: Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 02-12-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13694

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 350.000đ
ĐC: TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 07-11-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13682

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 29-10-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13662

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 250.000đ
ĐC: Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 14-10-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13661

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 250.000đ
ĐC: Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 14-10-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Ngữ văn

Mã lớp 13621

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 300.000đ
ĐC: Tam Dương, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 21-09-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13612

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 12-09-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13609

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 220.000đ
ĐC: Yên Lạc, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 08-09-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13585

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 250.000đ
ĐC: Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 07-08-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Hóa học

Mã lớp 13568

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 225.000đ
ĐC: Tam Dương, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 25-07-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 13528

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 300.000đ
ĐC: Tam Dương, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 12-06-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 13527

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 225.000đ
ĐC: Tam Dương, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 12-06-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 13305

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 12-12-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13296

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 300.000đ
ĐC: TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 03-12-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13295

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 300.000đ
ĐC: TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 03-12-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13234

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ
ĐC: TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 07-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13194

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 220.000đ
ĐC: TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 17-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13127

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 23-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13065

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 200.000đ
ĐC: Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 31-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13028

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 10-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13001

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 29-07-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Ngữ văn

Mã lớp 12946

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 07-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12931

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: Lập Thạch, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 02-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12893

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 250.000đ
ĐC: TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 21-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 12892

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 250.000đ
ĐC: TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 21-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 12854

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ
ĐC: Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 07-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 12840

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 250.000đ
ĐC: TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 04-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Rèn chữ tiếng Việt

Mã lớp 12783

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 200.000đ
ĐC: Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 06-05-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12781

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 200.000đ
ĐC: Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 05-05-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12776

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 200.000đ
ĐC: Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 03-05-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12775

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 220.000đ
ĐC: TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 03-05-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12755

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 220.000đ
ĐC: Tam Dương, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 22-04-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Lịch sử

Mã lớp 12735

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 250.000đ
ĐC: Yên Lạc, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 14-04-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12713

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 07-04-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12645

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ
ĐC: Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 12-03-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12628

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 250.000đ
ĐC: Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 02-03-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 12618

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ
ĐC: TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 26-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tin học

Mã lớp 12600

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 250.000đ
ĐC: TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 21-02-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12526

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 200.000đ
ĐC: Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Ngày đăng ký: 21-01-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.