Thông tin cơ bản của học viên học gia sư

Mã số học viên:12791
Ngày đăng ký:11-05-2022
Môn học:Hóa học
Lớp, chuyên đề:Lớp 8
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:2 buổi
Học phí:180.000đ/ buổi
Khu vực:Diên Sơn, Diên Khánh, Khánh Hòa
Loại hình:Học tại nhà
Yêu cầu gia sư:gia sư Nữ,
GVKN
Thời gian học được:Trao đổi với gia sư
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0386 183 824 hoặc 0939 022 724 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


HỌC VIÊN CÙNG KHU VỰC

Mã lớp 12665
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Diên Khánh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-03-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12334
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Cam Lâm, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12327
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12209
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Diên Khánh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11964
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 170.000đ/ buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11963
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 130.000đ/ buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11890
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Diên Khánh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11867
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Diên Khánh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11789
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ , Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-05-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11636
❆ Học Điện Tử
❆ Điện dân dụng
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11305
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Diên Khánh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11033
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10958
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Cam Ranh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10957
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Cam Ranh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10956
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cam Ranh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10817
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Cam Ranh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10778
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 240.000đ/ buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10403
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10340
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Diên Khánh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10199
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10130
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9842
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cam Lâm, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9841
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cam Lâm, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9700
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Ninh Hoà, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9692
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Vạn Ninh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9658
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cam Lâm, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9370
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Ninh Hoà, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8912
❆ Học Các môn mầm non
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8878
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Diên Khánh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8698
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8643
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8642
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8523
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Diên Khánh, Khánh Hòa
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8366
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Vạn Ninh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8349
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Diên Khánh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8319
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Diên Khánh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8292
❆ Học Toán học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Ninh Hoà, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7956
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Diên Khánh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7472
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 140.000đ/ buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7386
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7297
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Ninh Hoà, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7296
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Ninh Hoà, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7295
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Ninh Hoà, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7281
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Diên Khánh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7280
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Diên Khánh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7240
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cam Ranh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7096
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6942
❆ Học Tiếng Anh
❆ Chứng chỉ IELTS
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6788
❆ Học Đàn Piano
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Cam Ranh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6787
❆ Học Tiếng Anh
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cam Ranh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6728
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6687
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ Cam Lâm, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6286
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Diên Khánh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6285
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Diên Khánh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6277
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6109
❆ Học Đàn Piano
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6013
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5916
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Cam Lâm, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5911
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5707
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Cam Lâm, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5574
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Cam Lâm, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5487
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Vạn Ninh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5310
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Ninh Hoà, Khánh Hòa
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5115
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4761
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Cam Lâm, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4638
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cam Ranh, Khánh Hòa
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4481
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Cam Ranh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4230
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Cam Ranh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3897
❆ Học Tiếng Pháp
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Cam Ranh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3518
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Diên Khánh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3517
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Diên Khánh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3458
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Diên Khánh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3412
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 80.000 đ/buổi
❆ Ninh Hoà, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3268
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Cam Lâm, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3124
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Diên Khánh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2816
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Cam Lâm, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2701
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Cam Lâm, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2448
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2413
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 70.000 đ/buổi
❆ Cam Ranh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2118
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2117
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2037
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Cam Lâm, Khánh Hòa
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2027
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1901
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1858
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 1.000đ/ buổi
❆ Cam Ranh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1669
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1668
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Nha Trang, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1240
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Cam Ranh, Khánh Hòa
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-05-2017
Xem chi tiết

» Tìm thêm lớp gia sư

Đăng ký làm gia sư