Thông tin cơ bản của học viên học gia sư

Mã số học viên:12793
Ngày đăng ký:11-05-2022
Môn học:Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề:Lớp 2
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:4 buổi
Học phí:150.000đ/ buổi
Khu vực:Nghĩa Lập Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh
Loại hình:Học tại nhà
Yêu cầu gia sư:gia sư Nữ,
Dạy toán và tiếng việt ( kèm thêm tiếng anh ) vào thứ 2-4-5-6 từ 14h
Thời gian học được:Trao đổi với gia sư
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0386 183 824 hoặc 0939 022 724 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


HỌC VIÊN CÙNG KHU VỰC

Mã lớp 12909
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-06-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12907
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-06-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12905
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Quế Võ, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-06-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12868
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-06-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12827
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 280.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-05-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12723
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 220.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-04-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12716
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 220.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-04-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12694
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Gia Bình, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-03-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12683
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Quế Võ, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-03-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12681
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-03-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12557
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-02-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12554
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-02-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12549
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Yên Phong, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-02-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12548
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Yên Phong, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-02-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12543
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-02-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12537
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-02-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12536
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 260.000đ/ buổi
❆ Yên Phong, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-02-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12506
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-01-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12482
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Yên Phong, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-01-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12474
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-12-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12445
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-12-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12425
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-12-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12402
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Quế Võ, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-12-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12392
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-12-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12360
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12345
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12307
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Thuận Thành, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12301
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Thuận Thành, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12298
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-10-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12256
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 300.000đ/ buổi
❆ Thuận Thành, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-10-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12195
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12190
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12174
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12173
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12158
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12152
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12091
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-08-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12046
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-07-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11979
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Thuận Thành, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11971
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11970
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11969
❆ Học Toán học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11968
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11900
❆ Học Âm nhạc
❆ Đàn Organ
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Lương Tài, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11826
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-05-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11825
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 12
❆ Học phí 300.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-05-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11824
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-05-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11791
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-05-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11780
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11779
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11760
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11759
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11719
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11718
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11717
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11698
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11686
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11649
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11628
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11597
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Quế Võ, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11595
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Quế Võ, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11593
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Quế Võ, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11500
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Quế Võ, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-02-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11488
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-02-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11479
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ , Bắc Ninh
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11473
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11410
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Quế Võ, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11337
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11316
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Yên Phong, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11265
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11252
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11228
❆ Học Rèn chữ tiếng Việt
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11208
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11205
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11204
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11139
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11127
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11049
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11044
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11040
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11025
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11024
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11021
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11020
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10991
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10981
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 260.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10937
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10934
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Quế Võ, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10933
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Quế Võ, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10913
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Yên Phong, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10901
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10851
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10827
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10818
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10812
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 260.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10811
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 260.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10791
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10721
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10693
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10692
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10662
❆ Học Toán học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10648
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10647
❆ Học Toán học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10609
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10604
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Thuận Thành, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10537
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-06-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10474
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Quế Võ, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-06-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10450
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 320.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10438
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10434
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Quế Võ, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10422
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10255
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10214
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Thuận Thành, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10077
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10063
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Yên Phong, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10015
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9947
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9900
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9791
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 7
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9790
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9778
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9732
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9672
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9669
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9571
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9558
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9553
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9546
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9407
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9351
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 230.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9343
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 230.000đ/ buổi
❆ Thuận Thành, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9305
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9304
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9286
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9260
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 31-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9233
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Thuận Thành, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9232
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Thuận Thành, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9231
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Thuận Thành, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9185
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9184
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9158
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9081
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9020
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 280.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9007
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8978
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8966
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8896
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 170.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8882
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8634
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8596
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 350.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8593
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Gia Bình, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8581
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 350.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8549
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8499
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8407
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Thuận Thành, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8396
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Yên Phong, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8367
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Gia Bình, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8313
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Quế Võ, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8287
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8285
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 320.000đ/ buổi
❆ Yên Phong, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8281
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8265
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Yên Phong, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8211
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8210
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8192
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí thỏa thuận
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8189
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Quế Võ, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8140
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8102
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8079
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8054
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Quế Võ, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8033
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8014
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 6
❆ Học phí 1440
❆ Yên Phong, Bắc Ninh
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7939
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Quế Võ, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7929
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7907
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 300.000đ/ buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7897
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7887
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Quế Võ, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7857
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7833
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Thuận Thành, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7797
❆ Học Tiếng Anh
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 475.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7765
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 400.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7757
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7756
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7744
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Yên Phong, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7712
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 500.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7711
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 500.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7707
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7682
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7671
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7666
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7617
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7576
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7542
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7518
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7485
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Quế Võ, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7412
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Quế Võ, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7411
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 300.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7392
❆ Học Hóa học
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7331
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7309
❆ Học Âm nhạc
❆ Đàn Guitare
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7241
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7230
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7214
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7213
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7204
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 140.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7203
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 140.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7197
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Việt Yên, Bắc Giang
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7195
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7191
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 9
❆ Học phí 140.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7101
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7017
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7007
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6980
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6957
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6938
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6934
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Quế Võ, Bắc Ninh
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6927
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6926
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6925
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 140.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6916
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6915
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6910
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6883
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6875
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6872
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 140.000đ/ buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6871
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 140.000đ/ buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6870
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6864
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Thuận Thành, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6849
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6795
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6774
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ Yên Phong, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6755
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6751
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6631
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6618
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 80.000 đ/buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6601
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Yên Phong, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6576
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6550
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6498
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 140.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6481
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ Yên Phong, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6459
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6433
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh IELTS
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6428
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6390
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Tiếng Hàn nâng cao
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Yên Phong, Bắc Ninh
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6376
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6375
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6350
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6296
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6283
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 ₫/buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6280
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6256
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ / buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6203
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/buổi/2 tiếng
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6186
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6169
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6129
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6073
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6063
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/buổi gs giáo viên; 80.000đ/buổi gs sinh viên
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6010
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6004
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh IELTS
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5989
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 80.000 đ/buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5973
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5970
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5969
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5940
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5902
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5877
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5859
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5852
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5849
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5772
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5744
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh IELTS
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5743
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh IELTS
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5723
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5706
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5680
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5659
❆ Học Tiếng Đức
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5639
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5480
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5453
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5452
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 270.000 đ/buổi
❆ Lương Tài, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5432
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5410
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5374
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5370
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Quế Võ, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5365
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Yên Phong, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5363
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5361
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5318
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Yên Phong, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5238
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5138
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5059
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5057
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5056
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4963
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4877
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4803
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Yên Phong, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4776
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4758
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4696
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4622
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí GV 100.000/buổi, SV 80.000/buổi.
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4502
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4486
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4476
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4456
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4339
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Thuận Thành, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4336
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4253
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4208
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4197
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 140.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4145
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4127
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4114
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3966
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 270.000 đ/buổi
❆ Gia Bình, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3962
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3909
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3908
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3820
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3771
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3770
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3718
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3674
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 160.000 đ/buổi
❆ Thuận Thành, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3508
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3493
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3406
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3348
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3338
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Thuận Thành, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3234
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3216
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3215
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3185
❆ Học Đàn Piano
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 500.000đ/buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3155
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 80.000 đ/buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3023
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2943
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2910
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 70.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 31-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2620
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Lương Tài, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2618
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2523
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2506
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2493
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 1.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2454
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2436
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2369
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Quế Võ, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2324
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2086
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Quế Võ, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1941
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 160.000 đ/buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1793
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1755
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1726
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 120k/buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1688
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1682
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/ buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1665
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 1.000.000đ/tháng
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1635
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Lương Tài, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1633
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1580
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1513
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1512
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1487
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1486
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1469
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1325
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1249
❆ Học Tin học
❆ Tin học văn phòng
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Yên Phong, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1198
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1159
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1120
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1110
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Tiên Du, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 950
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 100,000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 908
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 854
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 757
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Quế Võ, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 738
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 728
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 7
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 642
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-01-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 636
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-01-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 635
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-01-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 617
❆ Học Khiêu vũ
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-01-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 616
❆ Học Tiếng Anh
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 120.000đ /buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-01-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 421
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Từ Sơn, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-10-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 408
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-10-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 407
❆ Học Toán, Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-10-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 406
❆ Học Toán, Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-10-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 377
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-09-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 359
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-09-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 237
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 1.800.000
❆ TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-06-2016
Xem chi tiết

» Tìm thêm lớp gia sư

Đăng ký làm gia sư