Thông tin cơ bản của học viên học gia sư

Mã số học viên:12796
Ngày đăng ký:12-05-2022
Môn học:Tin học
Lớp, chuyên đề:Tin học văn phòng
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:3 buổi
Học phí:250.000đ/ buổi
Khu vực:TP Ninh Bình, Ninh Bình
Loại hình:Học tại nhà
Yêu cầu gia sư:Học viên đã đi làm nên thời gian học không cố định .
Thời gian học được:Trao đổi với gia sư
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0386 183 824 hoặc 0939 022 724 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


HỌC VIÊN CÙNG KHU VỰC

Mã lớp 12890
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-06-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12880
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-06-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12879
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-06-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12829
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Gia Viễn, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 31-05-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12828
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Gia Viễn, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 31-05-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12760
❆ Học Tin học
❆ Tin học văn phòng
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Tam Điệp, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-04-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12750
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-04-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12309
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12292
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Yên Khánh, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-10-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12278
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Hoa Lư, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-10-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12270
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-10-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12219
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12216
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12199
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Tam Điệp, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12183
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Hoa Lư, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12164
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12144
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12100
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-08-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12059
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Hoa Lư, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-07-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12048
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-07-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12018
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Kim Sơn, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-07-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11902
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11901
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 240.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11811
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Hoa Lư, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-05-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11736
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Nho Quan, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11735
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Nho Quan, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11704
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11623
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Tam Điệp, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11560
❆ Học Rèn chữ tiếng Việt
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Tam Điệp, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11555
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-02-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11477
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11476
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11471
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Tam Điệp, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11470
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11469
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11431
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hoa Lư, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11419
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Yên Khánh, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11414
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Tam Điệp, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11413
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Tam Điệp, Ninh Bình
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11401
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11380
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11379
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11377
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11357
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11314
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11292
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Hoa Lư, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11283
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hoa Lư, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11260
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11246
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hoa Lư, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11234
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11217
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Tam Điệp, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11202
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11189
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11188
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hoa Lư, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11170
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Tam Điệp, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11169
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Tam Điệp, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11149
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Yên Mô, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11134
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11104
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11096
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Hoa Lư, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11084
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Tam Điệp, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11045
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Yên Khánh, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11042
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11039
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11003
❆ Học Hóa học
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Yên Mô, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10982
❆ Học Toán học
❆ Luyện thi ViOlympic
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10951
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10903
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Tam Điệp, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10829
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10828
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 31-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10757
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10756
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10755
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10744
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Tam Điệp, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10741
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10712
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10576
❆ Học Giáo dục công dân
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10575
❆ Học Địa lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10574
❆ Học Lịch sử
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10551
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10550
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10456
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10425
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 280.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10407
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10406
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10346
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Hoa Lư, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10241
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Yên Khánh, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10240
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Yên Khánh, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10223
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10222
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10221
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10220
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10087
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9985
❆ Học Tiếng Anh
❆ Chứng chỉ TOEFL
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9725
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9724
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9673
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9667
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9666
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Yên Mô, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9657
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Yên Khánh, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9569
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Tam Điệp, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9568
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Tam Điệp, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9547
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 80.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9477
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9368
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 8
❆ Học phí 285.000đ/ buổi
❆ Yên Mô, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9367
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 285.000đ/ buổi
❆ Yên Mô, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9358
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9336
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9320
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9283
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Hoa Lư, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9272
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9151
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8929
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8928
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8927
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8913
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8887
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8886
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8852
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Tam Điệp, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8821
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8803
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Tam Điệp, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8694
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8674
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8636
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8525
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8522
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8521
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8493
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8427
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8397
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8343
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8246
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Tam Điệp, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8233
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Yên Khánh, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8232
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Yên Khánh, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8216
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Yên Mô, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8215
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Yên Mô, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8177
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Hoa Lư, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8176
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Hoa Lư, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8148
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8074
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8050
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8049
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7846
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7769
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Gia Viễn, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7694
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Yên Khánh, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7668
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7539
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Tam Điệp, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7468
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Tam Điệp, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7462
❆ Học Ngữ văn
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7461
❆ Học Lịch sử
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7383
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7290
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7234
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7185
❆ Học Toán học
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7059
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 110.000đ/ buổi
❆ Tam Điệp, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6841
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Tam Điệp, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6770
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6753
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Tam Điệp, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6595
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6570
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6492
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6487
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6378
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6339
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Yên Mô, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6329
❆ Học Toán học
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6304
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 270.000 đ/buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6178
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6177
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5981
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5909
❆ Học Toán học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5841
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Yên Mô, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5630
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5457
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Yên Khánh, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5446
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5445
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Tam Điệp, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5338
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Hoa Lư, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5289
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5208
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Yên Mô, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5199
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Tam Điệp, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5132
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5123
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Tam Điệp, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4972
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4593
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 7 h.000đ/ buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4588
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4291
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4118
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Hoa Lư, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4117
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Hoa Lư, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3967
❆ Học Lịch sử
❆ Lớp 12
❆ Học phí 270.000 đ/buổi
❆ Hoa Lư, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3891
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Tam Điệp, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3798
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Tam Điệp, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3430
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3264
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3217
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Yên Mô, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3151
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Tam Điệp, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3144
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 270.000 đ/buổi
❆ Hoa Lư, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3082
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3049
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Nho Quan, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2978
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2977
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2930
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2892
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2850
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Tam Điệp, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2726
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 140.000 đ/buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2706
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 70.000 đ/buổi
❆ Yên Khánh, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2587
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1915
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Tam Điệp, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1907
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1642
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Gia Viễn, Ninh Bình
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1175
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 945
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 944
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 767
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 595
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Tam Điệp, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-12-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 574
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Gia Viễn, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-12-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 469
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ /buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-11-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 396
❆ Học Vật Lý
❆ Lớp 11
❆ Học phí 100.000 đ
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-10-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 395
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ TP Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-10-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 224
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí thỏa thuận
❆ Ninh Binh, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-06-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 223
❆ Học Ngữ Văn lớp 5
❆ Lớp 5
❆ Học phí thỏa thuận
❆ Ninh Binh, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-06-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 222
❆ Học Toán lớp 5
❆ Lớp 5
❆ Học phí thỏa thuận
❆ Ninh Bình, Ninh Bình
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 06-06-2016
Xem chi tiết

» Tìm thêm lớp gia sư

Đăng ký làm gia sư