Thông tin cơ bản của học viên học gia sư

Mã số học viên:12800
Ngày đăng ký:16-05-2022
Môn học:Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề:Lớp 9
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:3 buổi
Học phí:250.000đ/ buổi
Khu vực:Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng
Loại hình:Học tại nhà
Yêu cầu gia sư:HV thi 9 lên 10 . GVKN. Dạy vào buổi tối từ 19h
Thời gian học được:Trao đổi với gia sư
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0386 183 824 hoặc 0939 022 724 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


HỌC VIÊN CÙNG KHU VỰC

Mã lớp 12884
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Tiên Lãng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-06-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12771
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Dương Kinh, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-04-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12722
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-04-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12718
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-04-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12712
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-04-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12711
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-04-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12672
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-03-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12539
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 12
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-02-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12538
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-02-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12521
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-01-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12409
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-12-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12377
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12366
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12354
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Đồ Sơn, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12290
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-10-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12274
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-10-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12259
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-10-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12215
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Đồ Sơn, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12214
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Đồ Sơn, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12186
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Dương Kinh, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12182
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12151
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hồng Bàng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12099
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-08-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12087
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 220.000đ/ buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-08-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12086
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-08-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12085
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-08-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12058
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-07-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11836
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Hồng Bàng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-05-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11797
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-05-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11796
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-05-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11768
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-04-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11619
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11618
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11466
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Hồng Bàng, Hải Phòng
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11402
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp nâng cao
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11352
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11320
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11297
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Kiến Thuỵ, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11270
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Kiến Thuỵ, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11239
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11063
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11032
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11018
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10985
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10924
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10921
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10918
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10899
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Kiến Thuỵ, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10884
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10883
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10860
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10793
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10655
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Kiến Thuỵ, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10654
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Kiến Thuỵ, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10653
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Kiến Thuỵ, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10623
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10622
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10621
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10608
❆ Học Toán học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10593
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10592
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Tiên Lãng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10562
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 200k
❆ Hồng Bàng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-07-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10529
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-06-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10468
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-06-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10448
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10447
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10430
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10427
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10401
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10392
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10368
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10353
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 220.000đ/ buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10352
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10332
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10290
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 300.000đ/ buổi
❆ Hồng Bàng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10236
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10217
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Tiên Lãng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10216
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10200
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10194
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10178
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10177
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10176
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10139
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10072
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10057
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Kiến Thuỵ, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10056
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Kiến Thuỵ, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10055
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Kiến Thuỵ, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10054
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Kiến Thuỵ, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10028
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10019
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Đồ Sơn, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10018
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Đồ Sơn, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9990
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 11
❆ Học phí 220.000đ/ buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9989
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 220.000đ/ buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9956
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9954
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9920
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9911
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9907
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9906
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9904
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 375.000đ/ buổi
❆ Hồng Bàng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9871
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Kiến Thuỵ, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9870
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 230.000đ/ buổi
❆ Kiến Thuỵ, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9863
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Dương Kinh, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9856
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Kiến Thuỵ, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9831
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9810
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9776
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 220.000đ/ buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9775
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9742
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9727
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9670
❆ Học Vật lý
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9664
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9600
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9545
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9484
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hồng Bàng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9468
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9457
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9431
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 220.000đ/ buổi
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9428
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9425
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9414
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9408
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hồng Bàng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9394
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9393
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9311
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 280.000đ/ buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9261
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9239
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hồng Bàng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9205
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Dương Kinh, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9199
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9175
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9171
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Hồng Bàng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9143
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9134
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9128
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9126
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9092
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9091
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9035
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Hồng Bàng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9019
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp nâng cao
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Hồng Bàng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9013
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9012
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8999
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8969
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8956
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8930
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8905
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8904
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8862
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 16-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8855
❆ Học Tiếng Trung
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 320.000đ/ buổi
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8823
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Hồng Bàng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8815
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8789
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8784
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8709
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 220.000đ/ buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8707
❆ Học Các môn mầm non
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8700
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 11
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Hồng Bàng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8699
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Hồng Bàng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8693
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8692
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8691
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8640
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Tiên Lãng, Hải Phòng
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8638
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8637
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8623
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Tiên Lãng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8619
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8533
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8439
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8438
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8385
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8340
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8339
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-07-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8275
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 230.000đ/ buổi
❆ Kiến Thuỵ, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8235
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8214
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8213
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 8
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8212
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8204
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Vĩnh Bảo, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8141
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8138
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Dương Kinh, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8119
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8104
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8086
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Dương Kinh, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8076
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8075
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8064
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8059
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8058
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 330.000đ/ buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8047
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7972
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 8
❆ Học phí 220.000đ/ buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7961
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7960
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7890
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7886
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 500.000đ/ buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7875
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7851
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7812
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7811
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7796
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 250.000đ/ buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7766
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7760
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Hồng Bàng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7747
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Tiên Lãng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7745
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7741
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7714
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7710
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7683
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7670
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7638
❆ Học Lịch sử
❆ Lớp 9
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7637
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7601
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7596
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7546
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hồng Bàng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7506
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7493
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hồng Bàng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7464
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 140.000đ/ buổi
❆ Hồng Bàng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7463
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 140.000đ/ buổi
❆ Hồng Bàng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7423
❆ Học Tin học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7414
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 140.000đ/ buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7413
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 140.000đ/ buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7395
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7381
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7374
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7363
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Dương Kinh, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7361
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7313
❆ Học Tiếng Pháp
❆ Lớp 6
❆ Học phí 140.000đ/ buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7312
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 140.000đ/ buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7215
❆ Học Tiếng Anh
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7182
❆ Học Tiếng Anh
❆ Chứng chỉ IELTS
❆ Học phí 1350
❆ Hải An, Hải Phòng
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7177
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7113
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7112
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7111
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7073
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 110.000đ/ buổi
❆ Kiến Thuỵ, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7071
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7063
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7024
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hồng Bàng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7021
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6989
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Vĩnh Bảo, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6956
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6933
❆ Học Khoa học tự nhiên
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6924
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 140.000đ/ buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6919
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6918
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6917
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6893
❆ Học Hóa học
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 150
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6892
❆ Học Vật lý
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 150
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6891
❆ Học Toán học
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 150
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6879
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6866
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6810
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Kiến Thuỵ, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6803
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6794
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 80.000đ/ buổi
❆ Vĩnh Bảo, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6786
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Vĩnh Bảo, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6785
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Vĩnh Bảo, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6784
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6768
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6712
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hồng Bàng, Hải Phòng
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6671
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6670
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6666
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/buổi
❆ Tiên Lãng, Hải Phòng
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6656
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 1.700.000 đ/tháng
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6622
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6615
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6603
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6585
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ Dương Kinh, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6564
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6528
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6527
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6518
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ Hồng Bàng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6508
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6502
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6493
❆ Học Tiếng Đức
❆ Học viên tự do
❆ Học phí thỏa thuận
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6456
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6449
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh TOEIC
❆ Học phí 150.000đ/buổi/1h
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6432
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/buổi
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6427
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6416
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6373
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6349
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 70.000 đ/buổi
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6346
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6313
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6295
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp nang cao
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6275
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Kiến Thuỵ, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6216
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6198
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 140.000 đ/buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6192
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6191
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6124
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6123
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6110
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6082
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6066
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6037
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Kiến Thuỵ, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6036
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 140.000 đ/buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5946
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5920
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Vĩnh Bảo, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5901
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5853
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 2.100.000 đ/buổi
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5850
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5840
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Tiên Lãng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5839
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Tiên Lãng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5777
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Hồng Bàng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5775
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5726
❆ Học Tiếng Đức
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Hồng Bàng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5708
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 10
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5679
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5638
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5558
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5479
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5440
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5405
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 140.000 đ/buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5376
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5324
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5251
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Dương Kinh, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5242
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 160.000 đ/buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5224
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5217
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5204
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000đ/buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5192
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5191
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5152
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Đồ Sơn, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5110
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5106
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Hồng Bàng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5050
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5005
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4997
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4989
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4929
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4928
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4925
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4900
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 80.000 đ/buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4856
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4855
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Hồng Bàng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4819
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4809
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4745
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Đồ Sơn, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4735
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4734
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4626
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 110.000 đ/buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4618
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Hồng Bàng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4578
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 140.000 đ/buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4574
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4524
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4461
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4440
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4418
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh IELTS
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4417
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4411
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Hồng Bàng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4407
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Hồng Bàng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4395
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4394
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4362
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Hồng Bàng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4334
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4326
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Hồng Bàng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4309
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4302
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Hồng Bàng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4270
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4269
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4266
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4254
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4224
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4193
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4183
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 140.000 đ/buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4180
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4178
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Hồng Bàng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4176
❆ Học Tiếng Pháp
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Hồng Bàng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4174
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4138
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4137
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4136
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4134
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4126
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4125
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 9
❆ Học phí 210.000 đ/buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4107
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4061
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4058
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4047
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4036
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4035
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4021
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Hồng Bàng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3982
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Hồng Bàng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3971
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 160.000 đ/buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3970
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 6
❆ Học phí 160.000 đ/buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3964
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3951
❆ Học Tiếng Pháp
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Hồng Bàng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3947
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3945
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3825
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3818
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3812
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 140.000 đ/buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3753
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3719
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3666
❆ Học Tiếng Anh
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3592
❆ Học Sinh học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3585
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3555
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Tiên Lãng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3429
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 180.000 đ/buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3421
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3405
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 140.000 đ/buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3347
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3280
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3238
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3237
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3230
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 80.000 đ/buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3221
❆ Học Tiếng Anh
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 250.000 đ/buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3220
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 250.000 đ/buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3218
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 1.900.000 đ/tháng
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3177
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Dương Kinh, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3169
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3148
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3128
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Dương Kinh, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3110
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 110.000 đ/buổi
❆ Hồng Bàng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3065
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3058
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Tiên Lãng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2831
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 110.000 đ/buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2798
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 130.000 đ/buổi
❆ Hải An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2773
❆ Học Sinh học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 140.000 đ/buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2772
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 140.000 đ/buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2756
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2684
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2655
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 70.000 đ/buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2601
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Đồ Sơn, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2524
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Hồng Bàng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2486
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Đồ Sơn, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2474
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2460
❆ Học Hội họa
❆ Lớp 4
❆ Học phí 70.000 đ/buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2459
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2416
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Ngô Quyền, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2301
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2287
❆ Học Toán cao cấp
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2234
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Tiên Lãng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2227
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2099
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 80.000 đ/buổi
❆ Đồ Sơn, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2071
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Vĩnh Bảo, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2070
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Vĩnh Bảo, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2054
❆ Học Tiếng Nga giao tiếp cơ bản
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2029
❆ Học Tiếng Nga
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Vĩnh Bảo, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1929
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1857
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 70.000 đ/buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1833
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1832
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1725
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Vĩnh Bảo, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1656
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Kiến An, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1583
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1581
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 9
❆ Học phí 80.000 đ/buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1575
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1495
❆ Học Hóa học
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1434
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1433
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1403
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Tiên Lãng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1386
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ An Dương, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1341
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 125.000 đ/buổi
❆ Đồ Sơn, Hải Phòng
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1340
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 125.000 đ/buổi
❆ Đồ Sơn, Hải Phòng
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1323
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/ buổi
❆ Tiên Lãng, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1265
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh cho trẻ nhỏ
❆ Học phí 250.000 đ/buổi
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1246
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1164
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 70.000 đ/buổi
❆ Lê Chân, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1010
❆ Học Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 983
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100,000 đ/buổi
❆ Vĩnh Bảo, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 933
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Vĩnh Bảo, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 872
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/buổi
❆ Thủy Nguyên, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 801
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí Thỏa Thuận
❆ An Lão, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 513
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Vĩnh Bảo, Hải Phòng
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 30-11-2016
Xem chi tiết

» Tìm thêm lớp gia sư

Đăng ký làm gia sư