Thông tin cơ bản của học viên học gia sư

Mã số học viên:12804
Ngày đăng ký:17-05-2022
Môn học:Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề:Lớp 1
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:3 buổi
Học phí:120.000đ/ buổi
Khu vực:Xã Long Thuận, Hồng Ngự, Đồng Tháp
Loại hình:Học tại nhà
Yêu cầu gia sư:gia sư Nữ,
Cháu 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1 Dạy toán, tiếng việt và rèn chữ vào buổi chiều hoặc sáng
Thời gian học được:Trao đổi với gia sư
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0386 183 824 hoặc 0939 022 724 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


HỌC VIÊN CÙNG KHU VỰC

Mã lớp 12889
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-06-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12888
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-06-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12887
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-06-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12825
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 230.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-05-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12820
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-05-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12753
❆ Học Tin học
❆ Tin học văn phòng
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 22-04-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12572
❆ Học Các môn mầm non
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Sa Đéc, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-02-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12509
❆ Học Các môn mầm non
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Sa Đéc, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-01-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12340
❆ Học Sinh học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-11-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12233
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-10-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 12177
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Hồng Ngự, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11926
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Lai Vung, Đồng Tháp
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11896
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11877
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11875
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Sa Đéc, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11870
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Sa Đéc, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 01-06-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11834
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Lấp Vò, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-05-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11558
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Tam Nông, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11511
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 11
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-02-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11443
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11381
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Sa Đéc, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11236
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11235
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11168
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Sa Đéc, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11142
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-11-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11126
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10914
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10853
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-09-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10825
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Sa Đéc, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10728
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Thanh Bình, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-08-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10500
❆ Học Rèn chữ tiếng Việt
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-06-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10499
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-06-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10187
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Hồng Ngự, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-03-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9910
❆ Học Tiếng Đức
❆ Chứng chỉ A
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9822
❆ Học Toán học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Sa Đéc, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9821
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Sa Đéc, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9653
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Hồng Ngự, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9427
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Sa Đéc, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9244
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Sa Đéc, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9042
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8973
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Sa Đéc, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8870
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8849
❆ Học Tiếng Hàn
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-09-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8611
❆ Học Toán học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Thanh Bình, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8545
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Lấp Vò, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8256
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8199
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8178
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7975
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 230.000đ/ buổi
❆ Thanh Bình, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7850
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7779
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Lấp Vò, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7775
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Hồng Ngự, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7598
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Lấp Vò, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7389
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7388
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7245
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7221
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Sa Đéc, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7220
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Sa Đéc, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7219
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Sa Đéc, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7187
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7186
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 240.000đ/ buổi
❆ Châu Thành, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 23-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7119
❆ Học Tiếng Trung
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Hồng Ngự, Đồng Tháp
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7106
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7105
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 11
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6998
❆ Học Lịch sử
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150
❆ Châu Thành, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6654
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6611
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6095
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/buổi
❆ Lấp Vò, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5992
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5912
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5758
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Châu Thành, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5682
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 15-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5647
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 300.000đ/buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5514
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Lấp Vò, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5278
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5113
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5031
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5018
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Hồng Ngự, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5001
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Châu Thành, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4784
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Tháp Mười, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3957
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Lấp Vò, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3918
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 11
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3915
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Châu Thành, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3813
❆ Học Tiếng Pháp
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Sa Đéc, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3789
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Lai Vung, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3670
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3520
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3395
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Châu Thành, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3244
❆ Học Đàn Organ
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Sa Đéc, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2927
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Châu Thành, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2864
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ /buổi
❆ Châu Thành, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2480
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Lấp Vò, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2183
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2176
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 110.000 đ/buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2056
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 4
❆ Học phí 70.000 đ/buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1990
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1853
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1778
❆ Học Hội họa
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 70.000đ/buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1777
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 1.200.000đ/tháng
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1763
❆ Học Tiếng Anh
❆ Phiên dịch Anh
❆ Học phí 1.000đ/ buổi
❆ Sa Đéc, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1720
❆ Học Toán học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 50.000 đ/buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1463
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Sa Đéc, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1445
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Sa Đéc, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1363
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Lấp Vò, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 25-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 978
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 1.500.000 đ/tháng
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 761
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-02-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 638
❆ Học Tin học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 600.000đ/tháng
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-01-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 548
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 7
❆ Học phí 100.000đ/buổi
❆ Lấp Vò, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 10-12-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 507
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 11
❆ Học phí 80.000đ/buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-11-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 473
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 9
❆ Học phí 80.000 đ/buổi
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 14-11-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 468
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ /buổi
❆ Thanh Bình, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-11-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 418
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ /buổi
❆ Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-10-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 393
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 1.200.000 đ/tháng
❆ TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-10-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 339
❆ Học ViOlympic Toán
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-09-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 332
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 300.000 đ/tháng /học viên
❆ Châu Thành, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 05-09-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 306
❆ Học Kiểm tra báo bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 2.400.000 đ/tháng
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-08-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 288
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Thanh Bình, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 08-08-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 256
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 1.200.000đ
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-07-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 254
❆ Học Toán, Lý
❆ Lớp 6
❆ Học phí 1.600.000đ/tháng
❆ Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-07-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 248
❆ Học Toán, Lý
❆ Lớp 10
❆ Học phí 1.500.000
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-06-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 170
❆ Học Toán và Tiếng Việt
❆ Lớp 3
❆ Học phí 1.200.000 đ/tháng
❆ Cao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 11-03-2016
Xem chi tiết

Mã lớp 163
❆ Học Toán 12
❆ Lớp 12
❆ Học phí 900.000đ/ buổi
❆ Lao Lãnh, Đồng Tháp
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-02-2016
Xem chi tiết

» Tìm thêm lớp gia sư

Đăng ký làm gia sư