Thông tin cơ bản của học viên học gia sư

Mã số học viên:12807
Ngày đăng ký:19-05-2022
Môn học:Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề:Lớp 1
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:2 buổi
Học phí:150.000đ/ buổi
Khu vực:Xã Long Thành, Yên Thành, Nghệ An
Loại hình:Học tại nhà
Yêu cầu gia sư:gia sư Nữ,
Dạy Toán và tiếng việt vào thứ 7, chủ nhật từ 19h
Thời gian học được:Trao đổi với gia sư
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0386 183 824 hoặc 0939 022 724 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


HỌC VIÊN CÙNG KHU VỰC

Mã lớp 12678
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Nghi Lộc, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 23-03-2022
Xem chi tiết

Mã lớp 12131
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Vinh, Nghệ An
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-09-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11584
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11561
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-03-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11480
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Cửa Lò, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11448
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11393
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Quỳnh Lưu, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-01-2021
Xem chi tiết

Mã lớp 11346
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ TX Hoàng Mai, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 31-12-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 11072
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Các lớp mầm non
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Đô Lương, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-10-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10396
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10372
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ TX Hoàng Mai, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10350
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10304
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-05-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10284
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Vinh, Nghệ An
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 10246
❆ Học Toán học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-04-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9997
❆ Học Tiếng Anh
❆ Chứng chỉ TOEIC
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9983
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9975
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-02-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9861
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9859
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 31-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9858
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 31-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9837
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9796
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-01-2020
Xem chi tiết

Mã lớp 9663
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Cửa Lò, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9638
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9637
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 18-12-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9442
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Cửa Lò, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-11-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 9246
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 30-10-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8745
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Nghi Lộc, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-08-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8323
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8278
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 20-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8188
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-06-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 8081
❆ Học Hóa học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 285.000đ/ buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 28-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7951
❆ Học Tiếng Tây Ban Nha
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7950
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 200.000đ/ buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-05-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7805
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Nghi Lộc, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7804
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Nghi Lộc, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 13-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7686
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 180.000đ/ buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 03-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7672
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Cửa Lò, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-04-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7529
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7528
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 20-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7491
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7490
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7364
❆ Học Tiếng Anh
❆ Giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7329
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-03-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7262
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7189
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 6
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Diễn Châu, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7188
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Diễn Châu, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7154
❆ Học Toán học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 80.000đ/ buổi
❆ Hưng Nguyên, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7153
❆ Học Toán học
❆ Lớp 8
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Hưng Nguyên, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 21-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 7027
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 13-02-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6991
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6961
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 19-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6825
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000đ/ buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6824
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-01-2019
Xem chi tiết

Mã lớp 6747
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 24-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6701
❆ Học Tiếng Hàn Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Yên Thành, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6620
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-12-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6501
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 8
❆ Học phí 120.000đ/ buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 29-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6359
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 1
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6337
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Diễn Châu, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6287
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-11-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 6035
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Diễn Châu, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5966
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5949
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Hưng Nguyên, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 09-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5894
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000đ/ buổi
❆ Vinh, Nghệ An
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5888
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Vinh, Nghệ An
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5842
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Nam Đàn, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-10-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5667
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5572
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Diễn Châu, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5571
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 140.000 đ/buổi
❆ Diễn Châu, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-09-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5478
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 27-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5474
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5352
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Yên Thành, Nghệ An
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 08-08-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5227
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 140.000 đ/buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5193
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Hưng Nguyên, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5140
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Hưng Nguyên, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5136
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 140.000 đ/buổi
❆ Quỳnh Lưu, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 10-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5119
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Diễn Châu, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 09-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5073
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5046
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 03-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5030
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Hưng Nguyên, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5029
❆ Học Toán học
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Hưng Nguyên, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 02-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 5024
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 02-07-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4985
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4934
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Nam Đàn, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 22-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4887
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Nghi Lộc, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4804
❆ Học Tiếng Pháp
❆ Lớp 10
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4793
❆ Học Tiếng Nhật
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/ 90phút
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 11-06-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4697
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4630
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Nam Đàn, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4629
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Nam Đàn, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4490
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 6
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Diễn Châu, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 07-05-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4420
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 26-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4358
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 10 .000đ/ buổi
❆ Nghĩa Đàn, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4210
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Yên Thành, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-04-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4120
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 4
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 28-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 4089
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 12
❆ Học phí 200.000 đ/buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 26-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3986
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-03-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3769
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 170.000 đ/buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3720
❆ Học Toán học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-02-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3568
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Cửa Lò, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3427
❆ Học Tiếng Trung Quốc
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 270.000 đ/buổi
❆ Nghi Lộc, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 04-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3414
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 60.000 đ/buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-01-2018
Xem chi tiết

Mã lớp 3322
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Nghi Lộc, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3321
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Cửa Lò, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 18-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3241
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 80.000 đ/buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 07-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3197
❆ Học Toán học
❆ Lớp 10
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 04-12-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3052
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 5
❆ Học phí 80k/buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 17-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3012
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 11
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 12-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 3011
❆ Học Toán học
❆ Lớp 11
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 12-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2961
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh TOEIC
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-11-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2862
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Nghi Lộc, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 27-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2614
❆ Học Tin học
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 01-10-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2529
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 2
❆ Học phí 70.000 đ/buổi
❆ Hưng Nguyên, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 21-09-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2309
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 1
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Quỳnh Lưu, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2308
❆ Học Sinh học
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Quỳnh Lưu, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2231
❆ Học Tiếng Pháp
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 300.000 đ/buổi
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 24-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2179
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 7
❆ Học phí 110.000 đ/buổi
❆ Cửa Lò, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 2178
❆ Học Toán học
❆ Lớp 7
❆ Học phí 110.000 đ/buổi
❆ Cửa Lò, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-08-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1993
❆ Học Tiếng Anh
❆ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Diễn Châu, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-07-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1617
❆ Học Tiếng Anh
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Nam Đàn, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1596
❆ Học Tiếng Anh
❆ Trẻ 4 tuổi
❆ Học phí 100.000 đ/ buổi
❆ Cửa Lò, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 14-06-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1372
❆ Học Toán học
❆ Luyện thi đại học
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Vinh, Nghệ An
Học trực tuyến
❆ Trạng thái Lớp đã giao
❆ Đăng ký 25-05-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1151
❆ Học Toán học
❆ Lớp 12
❆ Học phí 125.000 đ/buổi
❆ Nghi Lộc, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 16-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1144
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí 150.000 đ/buổi
❆ Diễn Châu, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 15-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1085
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 12
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Nghi Lộc, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 06-04-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1035
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ lớp 3 + lớp 4
❆ Học phí 150.000/buổi
❆ Diễn Châu, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 31-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1027
❆ Học Các môn tiểu học
❆ Lớp 3
❆ Học phí 100.000 đ/buổi
❆ Nghi Lộc, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 1023
❆ Học Ngữ văn
❆ Lớp 9
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Cửa Lò, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 29-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 959
❆ Học Vật lý
❆ Lớp 11
❆ Học phí 120.000 đ/buổi
❆ Cửa Lò, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 17-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 885
❆ Học Kiểm tra và chuẩn bị bài
❆ Lớp 11
❆ Học phí 120,000 đ/buổi
❆ Cửa Lò, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 05-03-2017
Xem chi tiết

Mã lớp 580
❆ Học Tiếng Anh
❆ Học viên tự do
❆ Học phí Thỏa thuận
❆ Vinh, Nghệ An
❆ Học tại nhà
❆ Trạng thái Lớp chưa giao
❆ Đăng ký 19-12-2016
Xem chi tiết

» Tìm thêm lớp gia sư

Đăng ký làm gia sư