THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 12911

Mã số lớp:12911
Ngày đăng ký:27-06-2022
Môn học:Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề:Lớp 9
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:2 buổi
Học phí:180.000đ /buổi
Khu vực:P. Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:Nữ
Thời gian học được:Trao đổi với gia sư
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Toán học

Mã lớp 13656

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 200.000đ
ĐC: Bố Trạch, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 12-10-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13655

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 200.000đ
ĐC: Bố Trạch, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 12-10-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13654

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ
ĐC: Bố Trạch, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 12-10-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13653

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ
ĐC: Bố Trạch, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 12-10-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13620

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 250.000đ
ĐC: Quảng Trạch, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 19-09-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13393

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 11-02-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13288

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 28-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13150

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 01-10-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Sinh học

Mã lớp 13141

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 27-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ngữ văn

Mã lớp 13140

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 27-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 13139

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 27-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Vật lý

Mã lớp 13117

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 21-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12967

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 13-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12910

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 27-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12661

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ
ĐC: Bố Trạch, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 16-03-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 12446

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 22-12-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12444

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 22-12-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12415

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 10-12-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12358

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 18-11-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Hóa học

Mã lớp 12326

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 09-11-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 12322

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 08-11-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12012

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ
ĐC: Bố Trạch, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 05-07-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12011

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ
ĐC: Bố Trạch, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 05-07-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 11994

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 108.000đ
ĐC: TP Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 29-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 11973

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 23-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 11739

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 13-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11492

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 18-02-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 11468

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 27-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Vật lý

Mã lớp 11257

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 05-12-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11256

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 05-12-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11248

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 04-12-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Hóa học

Mã lớp 11174

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 16-11-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Vật lý

Mã lớp 10630

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 13-07-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 10423

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 23-05-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 10169

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 25-03-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 10022

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 80.000đ
ĐC: TP Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 22-02-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 9426

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 22-11-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 9117

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: Quảng Ninh, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 11-10-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 9116

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: Quảng Ninh, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 11-10-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Hóa học

Mã lớp 8971

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 27-09-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 8934

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 23-09-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 8720

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 26-08-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 8626

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 13-08-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 8139

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 04-06-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 7193

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 24-02-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 7138

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 21-02-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 7120

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 19-02-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 6665

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 13-12-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Hóa học

Mã lớp 6085

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 20-10-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 5471

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
ĐC: Quảng Trạch, Quảng Bình
Ngày đăng ký: 25-08-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.