THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13260

Mã số lớp:13260
Ngày đăng ký:18-11-2022
Môn học:Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề:Lớp 3
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:2 buổi
Học phí:200.000đ /buổi
Khu vực:Cầu Rào, Ngô Quyền, Hải Phòng
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:Giới tính Nữ; GVKN
Thời gian học được:Tối thứ 4-5 từ 19h đến 21h
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Tiếng Anh

Mã lớp 13261

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 200.000đ
ĐC: Ngô Quyền, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 18-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 13246

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 180.000đ
ĐC: Tiên Lãng, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 10-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13237

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 220.000đ
ĐC: An Dương, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 07-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Ngữ văn

Mã lớp 13236

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 220.000đ
ĐC: An Dương, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 07-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13235

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 220.000đ
ĐC: An Dương, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 07-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13211

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 260.000đ
ĐC: Hồng Bàng, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 24-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13180

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 220.000đ
ĐC: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 11-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Ngữ văn

Mã lớp 13179

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 220.000đ
ĐC: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 11-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13178

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 220.000đ
ĐC: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 11-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13169

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 220.000đ
ĐC: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 06-10-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13060

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 200.000đ
ĐC: An Dương, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 30-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 13051

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ
ĐC: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 27-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 13039

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 260.000đ
ĐC: Tiên Lãng, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 22-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12985

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ
ĐC: An Lão, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 19-07-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12884

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 200.000đ
ĐC: Tiên Lãng, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 17-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12800

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ
ĐC: An Lão, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 16-05-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12771

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: Dương Kinh, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 27-04-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12722

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: An Lão, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 08-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12718

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ
ĐC: An Dương, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 08-04-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12712

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ
ĐC: An Dương, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 07-04-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 12711

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ
ĐC: An Dương, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 07-04-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12672

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ
ĐC: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 23-03-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ngữ văn

Mã lớp 12539

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 250.000đ
ĐC: Hải An, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 07-02-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 12538

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 250.000đ
ĐC: Hải An, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 07-02-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12521

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 200.000đ
ĐC: An Dương, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 17-01-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12409

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ
ĐC: An Dương, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 08-12-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12354

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ
ĐC: Đồ Sơn, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 18-11-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12259

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 200.000đ
ĐC: Lê Chân, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 14-10-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 12099

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Lê Chân, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 25-08-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12087

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 220.000đ
ĐC: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 13-08-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12058

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: Lê Chân, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 17-07-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Ngữ văn

Mã lớp 11797

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ
ĐC: Ngô Quyền, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 07-05-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 11768

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: An Dương, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 22-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 11466

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 225.000đ
ĐC: Hồng Bàng, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 26-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Trung

Mã lớp 11402

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp nâng cao
Học phí: 250.000đ
ĐC: Hải An, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 13-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 11320

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ
ĐC: Ngô Quyền, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 23-12-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 11239

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ
ĐC: Kiến An, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 02-12-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11063

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: Ngô Quyền, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 12-10-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 10918

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: An Dương, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 12-09-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 10884

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ
ĐC: Kiến An, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 08-09-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Trung

Mã lớp 10793

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 162.000đ
ĐC: Lê Chân, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 21-08-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 10653

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ
ĐC: Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 20-07-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 10623

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ
ĐC: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 13-07-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 10621

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ
ĐC: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 13-07-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Ngữ văn

Mã lớp 10593

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: An Dương, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 08-07-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 10427

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 180.000đ
ĐC: Thủy Nguyên, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 24-05-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 10392

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: An Dương, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 18-05-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Vật lý

Mã lớp 10028

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 225.000đ
ĐC: Kiến An, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 24-02-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 9989

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 220.000đ
ĐC: Lê Chân, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 17-02-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 9911

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ
ĐC: Hải An, Hải Phòng
Ngày đăng ký: 05-02-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.

Đăng ký làm gia sư