THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13280

Mã số lớp:13280
Ngày đăng ký:21-11-2022
Môn học:Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề:Lớp 1
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:2 buổi
Học phí:160.000đ /buổi
Khu vực:Phường 6, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:GVKN
Thời gian học được:Sắp xếp với PH
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Các môn tiểu học

Mã lớp 13285

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Cai Lậy, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 25-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Vật lý

Mã lớp 13249

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 11-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Ngữ văn

Mã lớp 13209

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 24-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13208

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 24-10-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13172

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: Chợ Gạo, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 10-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13152

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 01-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13146

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 160.000đ
ĐC: Cái Bè, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 29-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13125

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 23-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13034

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 162.000đ
ĐC: Châu Thành, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 15-08-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 12917

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: Châu Thành, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 28-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12916

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: Châu Thành, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 28-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12808

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Cai Lậy, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 19-05-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12757

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 23-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12719

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Chợ Gạo, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 08-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12660

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 225.000đ
ĐC: Cái Bè, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 15-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12659

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 299.7.000đ
ĐC: Cái Bè, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 15-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 12654

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: Chợ Gạo, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 15-03-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Rèn chữ tiếng Việt

Mã lớp 12616

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Cai Lậy, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 26-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12569

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Châu Thành, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 14-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12470

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 27-12-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Vật lý

Mã lớp 12368

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 270.000đ
ĐC: Cái Bè, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 22-11-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ngữ văn

Mã lớp 12258

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: Châu Thành, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 14-10-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12257

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: Châu Thành, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 14-10-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12227

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 03-10-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Vật lý

Mã lớp 12133

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: Châu Thành, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 09-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12045

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 10-07-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 11903

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: Châu Thành, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 09-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 11788

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 03-05-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Hóa học

Mã lớp 11753

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 19-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 11742

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 14-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11701

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 150.000đ
ĐC: Cai Lậy, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 06-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 11682

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 30-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 11523

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 24-02-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 11521

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 23-02-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11203

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: Châu Thành, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 25-11-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Ngữ văn

Mã lớp 11146

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 04-11-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Ngữ văn

Mã lớp 10823

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 162.000đ
ĐC: Châu Thành, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 28-08-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 10822

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 162.000đ
ĐC: Châu Thành, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 28-08-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 10821

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 162.000đ
ĐC: Châu Thành, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 28-08-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 10495

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 12-06-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 10385

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: Châu Thành, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 16-05-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 10315

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 05-05-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 10314

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 05-05-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Sinh học

Mã lớp 10306

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 04-05-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 10285

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 27-04-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 10275

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 23-04-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 10141

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 108.000đ
ĐC: TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 18-03-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 9988

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ
ĐC: Châu Thành, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 17-02-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 9987

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ
ĐC: Châu Thành, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 17-02-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 9662

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 162.000đ
ĐC: Châu Thành, Tiền Giang
Ngày đăng ký: 21-12-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.

Đăng ký làm gia sư