THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13283

Mã số lớp:13283
Ngày đăng ký:23-11-2022
Môn học:Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề:Lớp 2
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:2 buổi
Học phí:100.000đ /buổi
Khu vực:P.Hợp Giang , TP Cao Bằng, Cao Bằng
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:Ưu tiên sinh viên
Thời gian học được:Sắp xếp với PH
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Tiếng Anh

Mã lớp 13134

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 142.2.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 26-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 12765

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.3.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 26-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12374

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 24-11-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 11891

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 225.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 07-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 11857

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 29-05-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 11737

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 162.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 12-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11729

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 198.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 10-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Ngữ văn

Mã lớp 11708

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 225.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 07-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Hóa học

Mã lớp 11707

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 128.7.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 07-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 11706

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 128.7.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 07-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11705

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 161.1.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 07-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 9179

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 19-10-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 8025

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 19-05-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 6181

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 135.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 28-10-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 6180

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 135.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 28-10-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 6179

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 135.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 28-10-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Trung Quốc

Mã lớp 2030

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 02-08-2017
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 1574

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 11-06-2017
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 808

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 22-02-2017
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 710

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 07-02-2017
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 514

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 01-12-2016
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Hàn

Mã lớp 221

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Ngoại ngữ
Học phí: Thỏa thuận
ĐC: Cao Bằng, Cao Bằng
Ngày đăng ký: 04-06-2016
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.

Đăng ký làm gia sư