THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13325

Mã số lớp:13325
Ngày đăng ký:23-12-2022
Môn học:Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề:Lớp 12
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:3 buổi
Học phí:264.000đ /buổi
Khu vực:, Tây Hồ, Hà Nội
Loại hình:Học trực tuyến
Yêu cầu gia sư:GVKN
Thời gian học được:thứ 6-7-chủ nhật
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Toán học

Mã lớp 13373

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 250.000đ
ĐC: Quốc Oai, Hà Nội
Ngày đăng ký: 03-02-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Ngữ văn

Mã lớp 13324

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 270.000đ
ĐC: Tây Hồ, Hà Nội
Ngày đăng ký: 23-12-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13241

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 300.000đ
ĐC: Sơn Tây, Hà Nội
Ngày đăng ký: 08-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13193

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 250.000đ
ĐC: Gia Lâm, Hà Nội
Ngày đăng ký: 17-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13192

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ
ĐC: Gia Lâm, Hà Nội
Ngày đăng ký: 17-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Trung

Mã lớp 13080

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 220.000đ
ĐC: Tây Hồ, Hà Nội
Ngày đăng ký: 08-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13064

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ
ĐC: Phú Xuyên, Hà Nội
Ngày đăng ký: 31-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13054

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 200.000đ
ĐC: Gia Lâm, Hà Nội
Ngày đăng ký: 27-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13053

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 200.000đ
ĐC: Gia Lâm, Hà Nội
Ngày đăng ký: 27-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13038

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ
ĐC: Đan Phượng, Hà Nội
Ngày đăng ký: 19-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12992

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ
ĐC: Phúc Thọ, Hà Nội
Ngày đăng ký: 22-07-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 12983

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: Thanh Xuân, Hà Nội
Ngày đăng ký: 18-07-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12976

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ
ĐC: Thanh Oai, Hà Nội
Ngày đăng ký: 16-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 12930

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 250.000đ
ĐC: Chương Mỹ, Hà Nội
Ngày đăng ký: 02-07-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 12929

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 250.000đ
ĐC: Chương Mỹ, Hà Nội
Ngày đăng ký: 02-07-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12896

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ
ĐC: Ứng Hoà, Hà Nội
Ngày đăng ký: 21-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 12895

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ
ĐC: Ứng Hoà, Hà Nội
Ngày đăng ký: 21-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12865

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: Long Biên, Hà Nội
Ngày đăng ký: 09-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12864

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: Gia Lâm, Hà Nội
Ngày đăng ký: 09-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12853

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 220.000đ
ĐC: Hoàng Mai, Hà Nội
Ngày đăng ký: 07-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Trung

Mã lớp 12849

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ
ĐC: Thạch Thất, Hà Nội
Ngày đăng ký: 06-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Rèn chữ tiếng Việt

Mã lớp 12848

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ
ĐC: Thạch Thất, Hà Nội
Ngày đăng ký: 06-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12754

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 220.000đ
ĐC: Thanh Xuân, Hà Nội
Ngày đăng ký: 22-04-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12698

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 200.000đ
ĐC: Phúc Thọ, Hà Nội
Ngày đăng ký: 30-03-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tin học

Mã lớp 12684

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 225.000đ
ĐC: Hà Đông, Hà Nội
Ngày đăng ký: 26-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 12657

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 225.000đ
ĐC: Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Ngày đăng ký: 15-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12643

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ
ĐC: Hai Bà Trưng, Hà Nội
Ngày đăng ký: 11-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12540

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ
ĐC: Chương Mỹ, Hà Nội
Ngày đăng ký: 07-02-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 12405

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Hà Đông, Hà Nội
Ngày đăng ký: 06-12-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12343

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ
ĐC: Ứng Hoà, Hà Nội
Ngày đăng ký: 15-11-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12224

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 135.000đ
ĐC: Gia Lâm, Hà Nội
Ngày đăng ký: 03-10-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12160

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ
ĐC: Phúc Thọ, Hà Nội
Ngày đăng ký: 16-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 12120

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 108.000đ
ĐC: Cầu Giấy, Hà Nội
Ngày đăng ký: 04-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11992

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Thanh Xuân, Hà Nội
Ngày đăng ký: 29-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11980

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 225.000đ
ĐC: Hoài Đức, Hà Nội
Ngày đăng ký: 25-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Pháp

Mã lớp 11965

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000đ
ĐC: Đống Đa, Hà Nội
Ngày đăng ký: 23-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 11930

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 200.000đ
ĐC: Phú Xuyên, Hà Nội
Ngày đăng ký: 16-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11920

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 108.000đ
ĐC: Cầu Giấy, Hà Nội
Ngày đăng ký: 14-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11898

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Tây Hồ, Hà Nội
Ngày đăng ký: 08-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 11710

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp nâng cao
Học phí: 135.000đ
ĐC: Hà Đông, Hà Nội
Ngày đăng ký: 08-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 11693

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Sơn Tây, Hà Nội
Ngày đăng ký: 02-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11681

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ
ĐC: Sóc Sơn, Hà Nội
Ngày đăng ký: 30-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 11669

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 135.000đ
ĐC: Sóc Sơn, Hà Nội
Ngày đăng ký: 27-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 11645

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ
ĐC: Đông Anh, Hà Nội
Ngày đăng ký: 19-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 11590

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Gia Lâm, Hà Nội
Ngày đăng ký: 06-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11581

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Đan Phượng, Hà Nội
Ngày đăng ký: 04-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11564

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ
ĐC: Cầu Giấy, Hà Nội
Ngày đăng ký: 02-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 11531

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ
ĐC: Đông Anh, Hà Nội
Ngày đăng ký: 24-02-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Vật lý

Mã lớp 11530

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 162.000đ
ĐC: Ba Đình, Hà Nội
Ngày đăng ký: 24-02-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11516

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ
ĐC: Sóc Sơn, Hà Nội
Ngày đăng ký: 22-02-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.