THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13331

Mã số lớp:13331
Ngày đăng ký:28-12-2022
Môn học:Toán học
Lớp, chuyên đề:Lớp 12
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:2 buổi
Học phí:100.000đ /buổi
Khu vực:Phường 1, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:Ưu tiên sinh viên
Thời gian học được:Buổi tối ( trừ thứ 3-5)
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Toán học

Mã lớp 13063

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000đ
ĐC: Hòa Bình, Bạc Liêu
Ngày đăng ký: 31-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12695

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
Ngày đăng ký: 30-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Hàn

Mã lớp 12514

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ
ĐC: Giá Rai, Bạc Liêu
Ngày đăng ký: 17-01-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12008

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
Ngày đăng ký: 03-07-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 11999

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: Giá Rai, Bạc Liêu
Ngày đăng ký: 01-07-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11119

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
Ngày đăng ký: 27-10-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 11118

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
Ngày đăng ký: 27-10-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 11117

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
Ngày đăng ký: 27-10-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 11112

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
Ngày đăng ký: 26-10-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 10794

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
Ngày đăng ký: 21-08-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 10336

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
Ngày đăng ký: 07-05-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 10335

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
Ngày đăng ký: 07-05-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Ngữ văn

Mã lớp 10257

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
Ngày đăng ký: 18-04-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 10256

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
Ngày đăng ký: 18-04-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 10109

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
Ngày đăng ký: 11-03-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 10108

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
Ngày đăng ký: 11-03-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 10004

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
Ngày đăng ký: 19-02-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 10003

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
Ngày đăng ký: 19-02-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 8318

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
Ngày đăng ký: 26-06-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Ngữ văn

Mã lớp 8066

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
Ngày đăng ký: 27-05-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 8065

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
Ngày đăng ký: 27-05-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Trung Quốc

Mã lớp 5576

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: Thỏa thuận
ĐC: TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
Ngày đăng ký: 05-09-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 4869

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
Ngày đăng ký: 18-06-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Trung Quốc

Mã lớp 4422

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Tiếng Trung giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ
ĐC: Phước Long, Bạc Liêu
Ngày đăng ký: 26-04-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 1776

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
Ngày đăng ký: 04-07-2017
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 1775

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
Ngày đăng ký: 04-07-2017
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

ViOlympic Toán

Mã lớp 1562

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 800.000đ
ĐC: TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
Ngày đăng ký: 10-06-2017
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 1551

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: IOE lớp 5
Học phí: 600.000đ
ĐC: TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
Ngày đăng ký: 09-06-2017
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Ngữ văn

Mã lớp 723

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
Ngày đăng ký: 08-02-2017
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Đàn Organ

Mã lớp 153

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Âm nhạc
Học phí: Thỏa thuận
ĐC: Phước Long, Bạc Liêu
Ngày đăng ký: 22-12-2015
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.