THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13339

Mã số lớp:13339
Ngày đăng ký:04-01-2023
Môn học:Vật lý
Lớp, chuyên đề:Lớp 12
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:3 buổi
Học phí:200.000đ /buổi
Khu vực:phường Long Hoa, Hoà Thành, Tây Ninh
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:Gia sư chuyên ngành sư phạm
Thời gian học được:thứ 6 ( 7h-8h30 tối), thứ 7, chủ nhật (7h-9h sáng)
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Các môn tiểu học

Mã lớp 13363

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 180.000đ
ĐC: Hoà Thành, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 01-02-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 13316

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: Hoà Thành, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 16-12-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13304

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 220.000đ
ĐC: Châu Thành, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 12-12-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Ngữ văn

Mã lớp 13303

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 220.000đ
ĐC: Châu Thành, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 12-12-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13302

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 220.000đ
ĐC: Châu Thành, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 12-12-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13290

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Tây Ninh, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 30-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 13263

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 220.000đ
ĐC: TP Tây Ninh, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 18-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13262

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 220.000đ
ĐC: TP Tây Ninh, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 18-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13242

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ
ĐC: Trảng Bàng, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 08-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13223

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Tây Ninh, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 31-10-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13221

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: Dương Minh Châu, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 29-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13124

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ
ĐC: Châu Thành, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 22-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Hóa học

Mã lớp 13123

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ
ĐC: Châu Thành, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 22-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 13122

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ
ĐC: Châu Thành, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 22-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13121

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ
ĐC: Châu Thành, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 22-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 13073

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Tây Ninh, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 06-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13046

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: Châu Thành, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 25-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13044

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: Châu Thành, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 22-08-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13041

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: Châu Thành, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 22-08-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Hóa học

Mã lớp 12981

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Dương Minh Châu, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 16-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Vật lý

Mã lớp 12980

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Dương Minh Châu, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 16-07-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12979

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Dương Minh Châu, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 16-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12968

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Hoà Thành, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 13-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12953

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Tây Ninh, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 08-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12899

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ
ĐC: Hoà Thành, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 21-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12859

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ
ĐC: Hoà Thành, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 08-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12858

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ
ĐC: Hoà Thành, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 08-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 12857

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: Hoà Thành, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 08-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 12850

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Tây Ninh, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 06-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12824

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 280.000đ
ĐC: Châu Thành, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 30-05-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12766

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Châu Thành, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 26-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12749

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ
ĐC: Trảng Bàng, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 19-04-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12742

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Tây Ninh, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 16-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Đức

Mã lớp 12685

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Chứng chỉ B
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Tây Ninh, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 26-03-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12671

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Tây Ninh, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 23-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12666

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ
ĐC: Châu Thành, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 19-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12636

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Châu Thành, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 05-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12630

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ
ĐC: Hoà Thành, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 03-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12565

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Trảng Bàng, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 12-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12564

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Trảng Bàng, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 12-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 12563

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: Hoà Thành, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 12-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 12553

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: Gò Dầu, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 11-02-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12544

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Tây Ninh, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 08-02-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Mã lớp 12531

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề:
Học phí: 220.000đ
ĐC: TP Tây Ninh, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 26-01-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12529

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Tây Ninh, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 25-01-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12505

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Trảng Bàng, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 10-01-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12494

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Tây Ninh, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 07-01-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 12483

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: Gò Dầu, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 01-01-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Ngữ văn

Mã lớp 12479

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Tây Ninh, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 31-12-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12478

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Tây Ninh, Tây Ninh
Ngày đăng ký: 31-12-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.