THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13410

Mã số lớp:13410
Ngày đăng ký:22-02-2023
Môn học:Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề:Lớp 4
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:5 buổi
Học phí:180.000đ /buổi
Khu vực:P.Quang Trung, TP Hải Dương, Hải Dương
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:
Thời gian học được:Buổi tối
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Tiếng Anh

Mã lớp 13647

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 250.000đ
ĐC: TP Hải Dương, Hải Dương
Ngày đăng ký: 09-10-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13575

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 198.000đ
ĐC: Bình Giang, Hải Dương
Ngày đăng ký: 31-07-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13574

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 198.000đ
ĐC: Bình Giang, Hải Dương
Ngày đăng ký: 31-07-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13565

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Hải Dương, Hải Dương
Ngày đăng ký: 22-07-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13542

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Hải Dương, Hải Dương
Ngày đăng ký: 27-06-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ngữ văn

Mã lớp 13541

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Hải Dương, Hải Dương
Ngày đăng ký: 27-06-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13540

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Hải Dương, Hải Dương
Ngày đăng ký: 27-06-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13534

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Hải Dương, Hải Dương
Ngày đăng ký: 18-06-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13459

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Hải Dương, Hải Dương
Ngày đăng ký: 02-04-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13400

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Hải Dương, Hải Dương
Ngày đăng ký: 16-02-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13399

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: Chí Linh, Hải Dương
Ngày đăng ký: 16-02-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 13347

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Hải Dương, Hải Dương
Ngày đăng ký: 10-01-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13337

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ
ĐC: Bình Giang, Hải Dương
Ngày đăng ký: 04-01-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13306

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 250.000đ
ĐC: TP Hải Dương, Hải Dương
Ngày đăng ký: 12-12-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13170

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Hải Dương, Hải Dương
Ngày đăng ký: 06-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13100

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 220.000đ
ĐC: TP Hải Dương, Hải Dương
Ngày đăng ký: 14-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Hàn

Mã lớp 13069

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 250.000đ
ĐC: TP Hải Dương, Hải Dương
Ngày đăng ký: 05-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13040

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Hải Dương, Hải Dương
Ngày đăng ký: 22-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13007

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ
ĐC: TP Hải Dương, Hải Dương
Ngày đăng ký: 01-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13006

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ
ĐC: TP Hải Dương, Hải Dương
Ngày đăng ký: 01-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12961

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Hải Dương, Hải Dương
Ngày đăng ký: 11-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12894

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 200.000đ
ĐC: Kinh Môn, Hải Dương
Ngày đăng ký: 21-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12883

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 130.000đ
ĐC: Nam Sách, Hải Dương
Ngày đăng ký: 17-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Ngữ văn

Mã lớp 12838

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Hải Dương, Hải Dương
Ngày đăng ký: 02-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 12837

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Hải Dương, Hải Dương
Ngày đăng ký: 02-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12812

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 220.000đ
ĐC: Cẩm Giàng, Hải Dương
Ngày đăng ký: 23-05-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12811

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 220.000đ
ĐC: Cẩm Giàng, Hải Dương
Ngày đăng ký: 23-05-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12782

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Hải Dương, Hải Dương
Ngày đăng ký: 06-05-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12774

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ
ĐC: Chí Linh, Hải Dương
Ngày đăng ký: 29-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12679

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ
ĐC: Kinh Môn, Hải Dương
Ngày đăng ký: 24-03-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12669

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ
ĐC: Tứ Kỳ, Hải Dương
Ngày đăng ký: 22-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12653

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Hải Dương, Hải Dương
Ngày đăng ký: 14-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12652

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 220.000đ
ĐC: Tứ Kỳ, Hải Dương
Ngày đăng ký: 14-03-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 12651

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 220.000đ
ĐC: Tứ Kỳ, Hải Dương
Ngày đăng ký: 14-03-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12650

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 220.000đ
ĐC: Tứ Kỳ, Hải Dương
Ngày đăng ký: 14-03-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12519

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ
ĐC: Nam Sách, Hải Dương
Ngày đăng ký: 17-01-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Ngữ văn

Mã lớp 12502

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Hải Dương, Hải Dương
Ngày đăng ký: 10-01-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12501

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Hải Dương, Hải Dương
Ngày đăng ký: 10-01-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12496

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ
ĐC: Chí Linh, Hải Dương
Ngày đăng ký: 08-01-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 12495

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Hải Dương, Hải Dương
Ngày đăng ký: 07-01-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12489

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Hải Dương, Hải Dương
Ngày đăng ký: 05-01-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Lịch sử

Mã lớp 12484

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Hải Dương, Hải Dương
Ngày đăng ký: 04-01-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12448

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Hải Dương, Hải Dương
Ngày đăng ký: 23-12-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12447

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Hải Dương, Hải Dương
Ngày đăng ký: 23-12-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12384

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Hải Dương, Hải Dương
Ngày đăng ký: 29-11-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12253

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Hải Dương, Hải Dương
Ngày đăng ký: 12-10-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12143

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Hải Dương, Hải Dương
Ngày đăng ký: 13-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12052

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 135.000đ
ĐC: TP Hải Dương, Hải Dương
Ngày đăng ký: 14-07-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 12051

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 135.000đ
ĐC: TP Hải Dương, Hải Dương
Ngày đăng ký: 14-07-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12050

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 162.000đ
ĐC: TP Hải Dương, Hải Dương
Ngày đăng ký: 14-07-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.