THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13418

Mã số lớp:13418
Ngày đăng ký:28-02-2023
Môn học:Toán học
Lớp, chuyên đề:Lớp 10
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:3 buổi
Học phí:200.000đ /buổi
Khu vực:TT.Yên Mỹ, Yên Mỹ, Hưng Yên
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:
Thời gian học được:buổi tối
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Ngữ văn

Mã lớp 13442

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: Văn Lâm, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 22-03-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 13378

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: Văn Lâm, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 06-02-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Vật lý

Mã lớp 13366

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ
ĐC: Khoái Châu, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 02-02-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 13344

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 140.000đ
ĐC: Văn Giang, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 07-01-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 13320

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Hưng Yên, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 20-12-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13308

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ
ĐC: Văn Lâm, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 13-12-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13269

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ
ĐC: Kim Động, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 18-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 13239

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ
ĐC: Văn Lâm, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 08-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 13231

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 135.000đ
ĐC: Mỹ Hào, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 04-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13228

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ
ĐC: Kim Động, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 01-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13165

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 200.000đ
ĐC: Mỹ Hào, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 05-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13019

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Hưng Yên, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 06-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12991

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ
ĐC: Yên Mỹ, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 22-07-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 12903

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Khoái Châu, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 22-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12902

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 180.000đ
ĐC: Yên Mỹ, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 22-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 12855

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 280.000đ
ĐC: Mỹ Hào, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 08-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 12842

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Hưng Yên, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 04-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12810

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 337.5.000đ
ĐC: Văn Lâm, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 23-05-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12785

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ
ĐC: Văn Lâm, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 06-05-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 12770

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 250.000đ
ĐC: Mỹ Hào, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 27-04-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12769

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 250.000đ
ĐC: Mỹ Hào, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 27-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12704

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: Mỹ Hào, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 04-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12703

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 250.000đ
ĐC: Mỹ Hào, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 04-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12676

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 200.000đ
ĐC: Mỹ Hào, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 23-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12670

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ
ĐC: Văn Giang, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 22-03-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12625

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Yên Mỹ, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 01-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12601

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 169.2.000đ
ĐC: Mỹ Hào, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 21-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 12517

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ
ĐC: Văn Giang, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 17-01-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 12295

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 250.000đ
ĐC: TP Hưng Yên, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 27-10-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12285

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 135.000đ
ĐC: TP Hưng Yên, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 25-10-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12272

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Hưng Yên, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 16-10-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12266

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Kim Động, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 15-10-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12239

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ
ĐC: Khoái Châu, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 06-10-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12237

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: Yên Mỹ, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 05-10-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12222

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 162.000đ
ĐC: TP Hưng Yên, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 02-10-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Vật lý

Mã lớp 12116

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 162.000đ
ĐC: Văn Lâm, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 31-08-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 12115

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 162.000đ
ĐC: Văn Lâm, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 31-08-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12108

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Hưng Yên, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 27-08-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12068

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 135.000đ
ĐC: Mỹ Hào, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 26-07-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12066

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Hưng Yên, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 24-07-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12063

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: Phù Cừ, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 19-07-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12039

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ
ĐC: Văn Giang, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 09-07-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12027

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Hưng Yên, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 07-07-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 11989

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Hưng Yên, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 28-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 11952

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Văn Giang, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 21-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Khoa học tự nhiên

Mã lớp 11880

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ
ĐC: Khoái Châu, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 05-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 11868

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Yên Mỹ, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 01-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 11862

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Hưng Yên, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 30-05-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 11861

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Yên Mỹ, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 29-05-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 11774

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ
ĐC: Yên Mỹ, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 24-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.