THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13424

Mã số lớp:13424
Ngày đăng ký:07-03-2023
Môn học:Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề:Lớp 4
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:4 buổi
Học phí:110.000đ /buổi
Khu vực:Duy Tân, Tuy Hoà, Phú Yên
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:Giới tính Nữ; Dạy toán và tiếng việt
Thời gian học được:Tối từ 18h đến 20h
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Toán học

Mã lớp 13743

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 11-01-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13429

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 09-03-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13396

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 230.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 13-02-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12960

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 11-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12958

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 250.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 11-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12898

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 21-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12748

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 100.000đ
ĐC: Tây Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 19-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Trung

Mã lớp 12499

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 10-01-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 11696

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 03-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11633

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 16-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 11632

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 16-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Vật lý

Mã lớp 11631

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 16-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 11630

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 16-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11614

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 11-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 11599

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 08-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 11451

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 22-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 11323

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 25-12-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11262

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ
ĐC: Đông Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 08-12-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 11137

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 31-10-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Hóa học

Mã lớp 10736

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 05-08-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Vật lý

Mã lớp 10735

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 05-08-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 10734

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 05-08-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 10716

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 83.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 01-08-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 10666

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 22-07-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 10567

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 04-07-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 10488

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 10-06-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 10467

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 03-06-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 10250

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 16-04-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Vật lý

Mã lớp 9996

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 18-02-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 9580

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 162.000đ
ĐC: Sông Cầu, Phú Yên
Ngày đăng ký: 12-12-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 9495

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Chứng chỉ IELTS
Học phí: 162.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 30-11-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 9449

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 26-11-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 9413

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 21-11-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 9309

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 08-11-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 9307

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 100.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 08-11-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 9201

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 23-10-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Ngữ văn

Mã lớp 9059

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 06-10-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 8958

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 100.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 25-09-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 8957

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 100.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 25-09-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 8936

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 23-09-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 8935

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 23-09-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 8795

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 06-09-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 8777

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 04-09-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 8000

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 14-05-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 7607

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 26-03-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 7179

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: Tây Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 22-02-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 7161

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 80.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 21-02-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 7143

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 21-02-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 7142

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 140.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 21-02-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 6738

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ
ĐC: Tuy Hoà, Phú Yên
Ngày đăng ký: 23-12-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.