THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13433

Mã số lớp:13433
Ngày đăng ký:13-03-2023
Môn học:Các môn tiểu học
Lớp, chuyên đề:Lớp 3
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:3 buổi
Học phí:200.000đ /buổi
Khu vực:PHÙ Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:Giới tính Nữ; GS chuyên ngành
Thời gian học được:Từ thứ 2 đến thứ 6 từ 17h trở đi , thứ 7-chủ nhật ban ngày
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Toán học

Mã lớp 13401

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 300.000đ
ĐC: TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 16-02-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13386

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 250.000đ
ĐC: TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 09-02-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13353

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 250.000đ
ĐC: Tiên Du, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 14-01-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 13352

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ
ĐC: Tiên Du, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 14-01-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13274

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 19-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13273

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 19-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13272

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 19-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13247

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 10-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13207

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 250.000đ
ĐC: TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 21-10-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 13206

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 250.000đ
ĐC: TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 21-10-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 13205

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 250.000đ
ĐC: TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 21-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12994

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 280.000đ
ĐC: Từ Sơn, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 23-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 12993

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 280.000đ
ĐC: Từ Sơn, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 23-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12949

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ
ĐC: Quế Võ, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 07-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12947

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 200.000đ
ĐC: Quế Võ, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 07-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 12941

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 220.000đ
ĐC: Gia Bình, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 05-07-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12909

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 25-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12907

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 24-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12905

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Quế Võ, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 23-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12868

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 10-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 12827

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 280.000đ
ĐC: TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 30-05-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12793

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: Từ Sơn, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 11-05-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12723

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 220.000đ
ĐC: Từ Sơn, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 11-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 12716

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 220.000đ
ĐC: TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 08-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12694

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 200.000đ
ĐC: Gia Bình, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 30-03-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12683

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ
ĐC: Quế Võ, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 25-03-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12681

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ
ĐC: Tiên Du, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 25-03-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Ngữ văn

Mã lớp 12557

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 11-02-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12554

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 11-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ngữ văn

Mã lớp 12549

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: Yên Phong, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 10-02-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12548

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: Yên Phong, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 10-02-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 12543

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 08-02-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12537

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 07-02-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12536

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 260.000đ
ĐC: Yên Phong, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 07-02-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12506

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ
ĐC: Tiên Du, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 11-01-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 12482

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: Yên Phong, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 01-01-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12425

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 15-12-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12392

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 02-12-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12345

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 200.000đ
ĐC: Từ Sơn, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 16-11-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12174

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 18-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12158

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Tiên Du, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 15-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12091

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Từ Sơn, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 20-08-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12046

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 12-07-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 11971

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: Từ Sơn, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 23-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 11970

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: Từ Sơn, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 23-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11969

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ
ĐC: Từ Sơn, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 23-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11968

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ
ĐC: Từ Sơn, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 23-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Ngữ văn

Mã lớp 11825

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 270.000đ
ĐC: TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 18-05-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 11824

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 225.000đ
ĐC: TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 18-05-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ngữ văn

Mã lớp 11780

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
Ngày đăng ký: 27-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.