THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13434

Mã số lớp:13434
Ngày đăng ký:14-03-2023
Môn học:Toán học
Lớp, chuyên đề:Lớp 8
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:3 buổi
Học phí:200.000đ /buổi
Khu vực:Đầu cầu Trắng, Hạ Long, Quảng Ninh
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:Gia sư chuyên ngành
Thời gian học được:Buổi tối
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Các môn tiểu học

Mã lớp 13354

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 200.000đ
ĐC: Hạ Long, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 14-01-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13171

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ
ĐC: Hạ Long, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 07-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Ngữ văn

Mã lớp 12936

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 220.000đ
ĐC: Hạ Long, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 04-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 12935

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 220.000đ
ĐC: Hạ Long, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 02-07-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12934

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ
ĐC: Hạ Long, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 02-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 12878

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ
ĐC: Hạ Long, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 16-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12877

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ
ĐC: Hạ Long, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 16-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Hóa học

Mã lớp 12839

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ
ĐC: Hạ Long, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 03-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12562

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ
ĐC: Hạ Long, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 12-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12561

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 200.000đ
ĐC: Hạ Long, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 12-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12560

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 260.000đ
ĐC: Hạ Long, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 12-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12507

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ
ĐC: Hạ Long, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 12-01-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 12497

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: Cẩm Phả, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 08-01-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12459

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ
ĐC: Hạ Long, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 25-12-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12104

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ
ĐC: Cẩm Phả, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 26-08-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12054

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Hạ Long, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 16-07-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12021

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: Hạ Long, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 06-07-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11939

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ
ĐC: Hạ Long, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 19-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11915

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: Hạ Long, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 12-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Khoa học tự nhiên

Mã lớp 11876

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 250.000đ
ĐC: Cẩm Phả, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 02-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 11853

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Hạ Long, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 28-05-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11832

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ
ĐC: Cẩm Phả, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 20-05-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11724

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Cẩm Phả, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 10-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 11322

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: Hạ Long, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 24-12-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 11244

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: Hạ Long, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 03-12-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11230

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 250.000đ
ĐC: Hạ Long, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 30-11-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11221

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ
ĐC: Hạ Long, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 27-11-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 11181

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ
ĐC: Hạ Long, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 17-11-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 11180

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Hạ Long, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 17-11-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11138

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Uông Bí, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 02-11-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11071

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 250.000đ
ĐC: Hạ Long, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 13-10-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Ngữ văn

Mã lớp 11056

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ
ĐC: Cẩm Phả, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 10-10-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 11055

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ
ĐC: Cẩm Phả, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 10-10-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11012

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 162.000đ
ĐC: Hạ Long, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 01-10-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 10762

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 135.000đ
ĐC: Vân Đồn, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 11-08-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 10714

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ
ĐC: Hạ Long, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 01-08-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 10516

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ
ĐC: Hạ Long, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 20-06-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 10134

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 225.000đ
ĐC: Quảng Yên, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 17-03-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 10040

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: Hạ Long, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 25-02-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Ngữ văn

Mã lớp 9898

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ
ĐC: Cẩm Phả, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 03-02-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 9897

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 100.000đ
ĐC: Cẩm Phả, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 03-02-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 9706

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ
ĐC: Hạ Long, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 26-12-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 9675

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ
ĐC: Hạ Long, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 24-12-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 9511

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Móng Cái, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 02-12-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Ngữ văn

Mã lớp 9400

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Cẩm Phả, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 18-11-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 9380

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Hạ Long, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 15-11-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 9299

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 162.000đ
ĐC: Cẩm Phả, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 06-11-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 9213

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Cẩm Phả, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 25-10-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 9170

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ
ĐC: Hạ Long, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 18-10-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 9160

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Cẩm Phả, Quảng Ninh
Ngày đăng ký: 17-10-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.