THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13436

Mã số lớp:13436
Ngày đăng ký:17-03-2023
Môn học:Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề:Lớp 4
Số học viên:2 học viên
Số buổi học/ tuần:2 buổi
Học phí:120.000đ /buổi
Khu vực:An Hòa, Cao Lãnh, Đồng Tháp
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:Giới tính Nữ; ƯU tiên sinh viên
Thời gian học được:Tối thứ 6-chủ nhật từ 18h
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13794

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Sa Đéc, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 04-04-2024
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13583

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: Hồng Ngự, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 03-08-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13582

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: Hồng Ngự, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 03-08-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13032

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 180.000đ
ĐC: Cao Lãnh, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 12-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 13027

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ
ĐC: Lấp Vò, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 09-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13026

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: Lấp Vò, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 09-08-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12972

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Sa Đéc, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 14-07-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12971

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ
ĐC: Sa Đéc, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 13-07-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12944

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Tam Nông, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 06-07-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 12889

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Cao Lãnh, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 17-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12888

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Cao Lãnh, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 17-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 12887

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Cao Lãnh, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 17-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Hóa học

Mã lớp 12825

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 230.000đ
ĐC: Cao Lãnh, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 30-05-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12820

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: Cao Lãnh, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 25-05-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12804

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Hồng Ngự, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 17-05-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tin học

Mã lớp 12753

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Tin học văn phòng
Học phí: 180.000đ
ĐC: Cao Lãnh, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 22-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn mầm non

Mã lớp 12572

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 120.000đ
ĐC: Sa Đéc, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 14-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn mầm non

Mã lớp 12509

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 120.000đ
ĐC: Sa Đéc, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 12-01-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Sinh học

Mã lớp 12340

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: Cao Lãnh, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 15-11-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Vật lý

Mã lớp 12233

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: Cao Lãnh, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 05-10-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Trung

Mã lớp 11926

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ
ĐC: Lai Vung, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 15-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 11896

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ
ĐC: Cao Lãnh, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 07-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11877

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ
ĐC: Cao Lãnh, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 02-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 11875

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: Sa Đéc, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 02-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 11870

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: Sa Đéc, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 01-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 11834

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: Lấp Vò, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 20-05-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 11511

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ
ĐC: Cao Lãnh, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 20-02-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 11381

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ
ĐC: Sa Đéc, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 09-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Hóa học

Mã lớp 11236

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ
ĐC: Cao Lãnh, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 30-11-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11235

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ
ĐC: Cao Lãnh, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 30-11-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 11168

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Sa Đéc, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 13-11-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 11142

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ
ĐC: Cao Lãnh, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 02-11-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 10914

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: Cao Lãnh, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 12-09-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 10853

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: Cao Lãnh, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 07-09-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Rèn chữ tiếng Việt

Mã lớp 10500

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ
ĐC: Cao Lãnh, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 15-06-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 10499

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ
ĐC: Cao Lãnh, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 15-06-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 10187

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ
ĐC: Hồng Ngự, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 28-03-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 9822

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ
ĐC: Sa Đéc, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 15-01-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 9821

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ
ĐC: Sa Đéc, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 15-01-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 9244

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ
ĐC: Sa Đéc, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 29-10-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 8973

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: Sa Đéc, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 27-09-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 8870

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 135.000đ
ĐC: Cao Lãnh, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 17-09-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 8178

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 162.000đ
ĐC: Cao Lãnh, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 08-06-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Trung

Mã lớp 7119

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 135.000đ
ĐC: Hồng Ngự, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 19-02-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Hóa học

Mã lớp 7106

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 100.000đ
ĐC: Cao Lãnh, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 18-02-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 6654

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 100.000đ
ĐC: Cao Lãnh, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 12-12-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 6611

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 100.000đ
ĐC: Cao Lãnh, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 08-12-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 5682

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ
ĐC: Cao Lãnh, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 15-09-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 5647

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 300.000đ
ĐC: Cao Lãnh, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 12-09-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 5031

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ
ĐC: Cao Lãnh, Đồng Tháp
Ngày đăng ký: 02-07-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.