THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13446

Mã số lớp:13446
Ngày đăng ký:25-03-2023
Môn học:Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề:Giao tiếp cơ bản
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:3 buổi
Học phí:193,6
Khu vực:, Chợ Mới, An Giang
Loại hình:Học trực tuyến
Yêu cầu gia sư:Yêu cầu nghe nói đọc viết
Thời gian học được:Buổi tối từ 19h
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Tiếng Anh

Mã lớp 13500

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Châu Thành, An Giang
Ngày đăng ký: 22-05-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13499

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Châu Thành, An Giang
Ngày đăng ký: 22-05-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13498

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 17-05-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13474

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 15-04-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Trung

Mã lớp 13469

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 180.000đ
ĐC: Châu Thành, An Giang
Ngày đăng ký: 12-04-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13454

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Châu Thành, An Giang
Ngày đăng ký: 30-03-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13445

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 220.000đ
ĐC: Chợ Mới, An Giang
Ngày đăng ký: 25-03-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13417

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 100.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 28-02-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13397

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 80.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 13-02-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13357

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ
ĐC: Châu Thành, An Giang
Ngày đăng ký: 30-01-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 13349

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 10-01-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13348

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 10-01-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 13227

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 01-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13226

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 31-10-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13191

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 15-10-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13166

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 200.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 05-10-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 13162

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Tri Tôn, An Giang
Ngày đăng ký: 05-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13154

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 02-10-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13070

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 250.000đ
ĐC: Châu Phú, An Giang
Ngày đăng ký: 05-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13050

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ
ĐC: Thoại Sơn, An Giang
Ngày đăng ký: 27-08-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12975

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 15-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12973

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 15-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12964

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Châu Đốc, An Giang
Ngày đăng ký: 12-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12915

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 27-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 12832

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 31-05-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12814

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Phú Tân, An Giang
Ngày đăng ký: 23-05-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12788

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 09-05-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 12787

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: Châu Thành, An Giang
Ngày đăng ký: 07-05-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Ngữ văn

Mã lớp 12767

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 26-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12697

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 30-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12696

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 30-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12688

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 28-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12599

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 100.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 21-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12555

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Châu Thành, An Giang
Ngày đăng ký: 11-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12533

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 07-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12522

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 17-01-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Sinh học

Mã lớp 12512

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 180.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 13-01-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 12511

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 180.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 13-01-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12510

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 180.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 13-01-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12492

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 06-01-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12487

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 150.000đ
ĐC: Châu Đốc, An Giang
Ngày đăng ký: 05-01-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12466

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 25-12-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 12465

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 25-12-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 12464

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 25-12-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12442

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Châu Thành, An Giang
Ngày đăng ký: 21-12-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Trung

Mã lớp 12410

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 207.000đ
ĐC: Tịnh Biên, An Giang
Ngày đăng ký: 08-12-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Trung

Mã lớp 12376

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 25-11-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12169

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 17-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Hóa học

Mã lớp 12134

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 09-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Trung

Mã lớp 12132

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ
ĐC: Long Xuyên, An Giang
Ngày đăng ký: 08-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.