THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13591

Mã số lớp:13591
Ngày đăng ký:14-08-2023
Môn học:Toán học
Lớp, chuyên đề:Lớp 9
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:3 buổi
Học phí:200.000đ /buổi
Khu vực:Chiềng Sinh, TP Sơn La, Sơn La
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:
Thời gian học được:Trao đổi với gia sư
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Vật lý

Mã lớp 13593

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Sơn La, Sơn La
Ngày đăng ký: 14-08-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Hóa học

Mã lớp 13592

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Sơn La, Sơn La
Ngày đăng ký: 14-08-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13342

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 135.000đ
ĐC: Mộc Châu, Sơn La
Ngày đăng ký: 05-01-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13341

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: Mộc Châu, Sơn La
Ngày đăng ký: 05-01-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 13333

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Sơn La, Sơn La
Ngày đăng ký: 29-12-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13317

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Sơn La, Sơn La
Ngày đăng ký: 17-12-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13108

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Sơn La, Sơn La
Ngày đăng ký: 17-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 12349

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Sơn La, Sơn La
Ngày đăng ký: 17-11-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12107

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Sơn La, Sơn La
Ngày đăng ký: 27-08-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 11331

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Sơn La, Sơn La
Ngày đăng ký: 26-12-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 10642

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Sơn La, Sơn La
Ngày đăng ký: 16-07-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 9612

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Sơn La, Sơn La
Ngày đăng ký: 16-12-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 9392

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Sơn La, Sơn La
Ngày đăng ký: 18-11-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 9226

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Sơn La, Sơn La
Ngày đăng ký: 27-10-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 8980

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Sơn La, Sơn La
Ngày đăng ký: 28-09-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 8388

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Sơn La, Sơn La
Ngày đăng ký: 06-07-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 8117

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Sơn La, Sơn La
Ngày đăng ký: 03-06-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 5436

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Sơn La, Sơn La
Ngày đăng ký: 21-08-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.