THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13595

Mã số lớp:13595
Ngày đăng ký:23-08-2023
Môn học:Toán và Tiếng Việt
Lớp, chuyên đề:Lớp 3
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:3 buổi
Học phí:120.000đ /buổi
Khu vực:xã Đại Phước, Càng Long, Trà Vinh
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:
Thời gian học được:Các buổi tối
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Toán học

Mã lớp 13615

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: Châu Thành, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 12-09-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13597

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 80.000đ
ĐC: TP Trà Vinh, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 24-08-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Ngữ văn

Mã lớp 13539

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Trà Vinh, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 20-06-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13538

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Trà Vinh, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 20-06-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13537

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Trà Vinh, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 20-06-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13415

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Trà Vinh, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 27-02-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13293

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Châu Thành, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 01-12-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13275

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Trà Vinh, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 21-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 13253

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Càng Long, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 14-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13216

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Trà Vinh, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 27-10-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13149

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Trà Vinh, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 30-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13135

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Trà Vinh, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 26-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12959

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ
ĐC: Duyên Hải, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 11-07-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12819

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Trà Vinh, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 25-05-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 12732

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Trà Vinh, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 14-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Hóa học

Mã lớp 12693

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Trà Vinh, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 29-03-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12624

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Càng Long, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 01-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12573

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Càng Long, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 15-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12566

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: Càng Long, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 12-02-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12208

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Trà Vinh, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 29-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 11865

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ
ĐC: Châu Thành, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 31-05-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 11106

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: Châu Thành, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 22-10-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 10898

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 120.000đ
ĐC: Châu Thành, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 10-09-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 10885

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Trà Vinh, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 08-09-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 10508

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Trà Vinh, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 16-06-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Âm nhạc

Mã lớp 10124

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Đàn Guitare
Học phí: 120.000đ
ĐC: Duyên Hải, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 13-03-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 10123

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ
ĐC: Duyên Hải, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 13-03-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 9836

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 70.000đ
ĐC: TP Trà Vinh, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 29-01-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 8901

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Trà Vinh, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 20-09-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Nhật

Mã lớp 8267

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 162.000đ
ĐC: TP Trà Vinh, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 18-06-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 7657

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: Cầu Ngang, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 01-04-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 7537

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 135.000đ
ĐC: TP Trà Vinh, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 20-03-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 7070

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Trà Vinh, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 15-02-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 6676

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Trà Vinh, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 14-12-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 6514

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Trà Vinh, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 30-11-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 4547

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 800.000đ
ĐC: TP Trà Vinh, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 12-05-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 4069

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 800.000đ
ĐC: TP Trà Vinh, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 24-03-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 3799

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Trà Vinh, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 01-03-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 3751

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Trà Vinh, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 27-02-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 3460

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 800.000đ
ĐC: TP Trà Vinh, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 08-01-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Thể dục thể thao

Mã lớp 3009

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 100.000đ
ĐC: Châu Thành, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 12-11-2017
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 1618

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Trà Vinh, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 16-06-2017
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 986

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 700.000đ
ĐC: TP Trà Vinh, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 22-03-2017
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

ViOlympic Toán

Mã lớp 442

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Trà Vinh, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 27-10-2016
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Ngữ Văn

Mã lớp 217

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 190.000đ
ĐC: Tra Vinh, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 02-06-2016
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán ôn thi 12

Mã lớp 216

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 190.000đ
ĐC: Tra Vinh, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 02-06-2016
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Dướng dẫn, kiểm tra các môn lớp 6

Mã lớp 191

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 300.000đ
ĐC: Châu Thành, Trà Vinh
Ngày đăng ký: 22-04-2016
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.