THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13629

Mã số lớp:13629
Ngày đăng ký:24-09-2023
Môn học:Ngữ văn
Lớp, chuyên đề:Lớp 9
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:2 buổi
Học phí:176.000đ /buổi
Khu vực:xã Nghĩa Hưng, Chư Păh, Gia Lai
Loại hình:Học trực tuyến
Yêu cầu gia sư:Ôn thi học sinh giỏi
Thời gian học được:Chiều thứ 2, cả ngày thứ 6 và CN
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Tiếng Anh

Mã lớp 13713

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Chư Păh, Gia Lai
Ngày đăng ký: 27-11-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 13697

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: Đăk Đoa, Gia Lai
Ngày đăng ký: 07-11-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Hóa học

Mã lớp 13156

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 02-10-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13155

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 02-10-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13104

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ
ĐC: Krông Pa, Gia Lai
Ngày đăng ký: 16-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13082

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 09-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12974

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 15-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12871

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 300.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 13-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Hóa học

Mã lớp 12306

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 02-11-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 12305

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 02-11-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12304

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 02-11-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12201

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 29-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 11949

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 21-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 11916

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ
ĐC: An Khê, Gia Lai
Ngày đăng ký: 14-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11822

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 16-05-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tin học

Mã lớp 11232

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 180.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 30-11-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 11158

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 11-11-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 11067

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 13-10-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 10953

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Ia Grai, Gia Lai
Ngày đăng ký: 19-09-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 10861

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 07-09-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Vật lý

Mã lớp 10694

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 28-07-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 10460

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 01-06-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 10089

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 162.000đ
ĐC: An Khê, Gia Lai
Ngày đăng ký: 06-03-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tin học

Mã lớp 9762

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 04-01-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tin học

Mã lớp 9646

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 19-12-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 9516

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 02-12-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 9501

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 01-12-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 9465

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 27-11-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 9265

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 31-10-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Nhật

Mã lớp 9183

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Chứng chỉ B
Học phí: 180.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 21-10-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 9106

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 10-10-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Hóa học

Mã lớp 9005

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 30-09-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Vật lý

Mã lớp 9004

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 30-09-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 9003

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 30-09-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 8735

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 27-08-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Vật lý

Mã lớp 8734

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 27-08-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 8733

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 27-08-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 8391

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 06-07-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 8226

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 13-06-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 8207

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 11-06-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Ngữ văn

Mã lớp 8098

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 300.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 31-05-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 8090

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 31-05-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 7949

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 400.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 06-05-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 7948

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 400.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 06-05-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 7759

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 09-04-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 7736

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 08-04-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 7645

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 30-03-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 7244

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 26-02-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 7192

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 135.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 24-02-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 6861

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 80.000đ
ĐC: Pleiku, Gia Lai
Ngày đăng ký: 07-01-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.