THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13673

Mã số lớp:13673
Ngày đăng ký:24-10-2023
Môn học:Toán và Tiếng Việt
Lớp, chuyên đề:Lớp 3
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:2 buổi
Học phí:200.000đ /buổi
Khu vực:Vân Gia, TP Ninh Bình, Ninh Bình
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:Giới tính Nam
Thời gian học được:Các buổi tối, ưu tiên 1 buổi ngày chủ nhật
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Toán học

Mã lớp 13848

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 200.000đ
ĐC: Tam Điệp, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 28-06-2024
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13836

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 200.000đ
ĐC: Yên Khánh, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 24-06-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13792

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ
ĐC: Tam Điệp, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 01-04-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13703

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Ninh Bình, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 13-11-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Hóa học

Mã lớp 13637

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Ninh Bình, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 03-10-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13552

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ
ĐC: Gia Viễn, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 05-07-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13514

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ
ĐC: Gia Viễn, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 31-05-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13464

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Ninh Bình, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 10-04-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13449

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Ninh Bình, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 27-03-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13447

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Ninh Bình, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 27-03-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13394

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Ninh Bình, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 11-02-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 13377

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Ninh Bình, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 06-02-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 13284

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Ninh Bình, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 23-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13107

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ
ĐC: TP Ninh Bình, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 16-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13087

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Ninh Bình, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 10-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12999

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Ninh Bình, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 27-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12890

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Ninh Bình, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 18-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12880

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 250.000đ
ĐC: TP Ninh Bình, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 16-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12879

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 250.000đ
ĐC: TP Ninh Bình, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 16-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 12829

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: Gia Viễn, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 31-05-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 12828

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: Gia Viễn, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 31-05-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tin học

Mã lớp 12796

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Tin học văn phòng
Học phí: 250.000đ
ĐC: TP Ninh Bình, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 12-05-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tin học

Mã lớp 12760

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Tin học văn phòng
Học phí: 250.000đ
ĐC: Tam Điệp, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 23-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12750

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Ninh Bình, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 20-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Hóa học

Mã lớp 12309

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Ninh Bình, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 02-11-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12219

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Ninh Bình, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 30-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12216

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Ninh Bình, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 30-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Nhật

Mã lớp 12183

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000đ
ĐC: Hoa Lư, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 24-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 12164

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Ninh Bình, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 16-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12144

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Ninh Bình, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 13-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12100

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Ninh Bình, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 25-08-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12059

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 200.000đ
ĐC: Hoa Lư, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 18-07-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12048

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Ninh Bình, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 13-07-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11901

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 240.000đ
ĐC: TP Ninh Bình, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 09-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 11811

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Hoa Lư, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 12-05-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 11736

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: Nho Quan, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 12-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 11704

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Ninh Bình, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 07-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 11555

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Ninh Bình, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 28-02-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11477

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Ninh Bình, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 29-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 11476

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ
ĐC: TP Ninh Bình, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 29-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 11471

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: Tam Điệp, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 27-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11470

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Ninh Bình, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 27-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11469

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Ninh Bình, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 27-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Hóa học

Mã lớp 11413

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ
ĐC: Tam Điệp, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 15-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 11401

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Ninh Bình, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 13-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11380

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Ninh Bình, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 08-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11379

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Ninh Bình, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 08-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 11377

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Ninh Bình, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 08-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 11357

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Ninh Bình, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 05-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 11314

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Ninh Bình, Ninh Bình
Ngày đăng ký: 19-12-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.