THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13686

Mã số lớp:13686
Ngày đăng ký:30-10-2023
Môn học:Toán học
Lớp, chuyên đề:Lớp 7
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:2 buổi
Học phí:200.000đ /buổi
Khu vực:Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:Ưu tiên chuyên ngành Toán
Thời gian học được:Chiều T5 và CN
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Tiếng Anh

Mã lớp 13837

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 300.000đ
ĐC: Yên Mỹ, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 25-06-2024
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13801

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ
ĐC: Mỹ Hào, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 11-04-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13774

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Hưng Yên, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 06-03-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13751

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 300.000đ
ĐC: TP Hưng Yên, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 16-02-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13727

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Hưng Yên, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 14-12-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13726

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Hưng Yên, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 14-12-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13725

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 200.000đ
ĐC: Văn Giang, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 14-12-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13714

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 200.000đ
ĐC: Khoái Châu, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 27-11-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13708

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 200.000đ
ĐC: Văn Giang, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 21-11-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13705

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Hưng Yên, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 16-11-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13692

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 200.000đ
ĐC: Văn Lâm, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 04-11-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13678

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 200.000đ
ĐC: Văn Lâm, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 26-10-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13677

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ
ĐC: Văn Lâm, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 26-10-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13670

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 200.000đ
ĐC: Ân Thi, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 20-10-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13639

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Hưng Yên, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 05-10-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13634

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Hưng Yên, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 29-09-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13619

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Hưng Yên, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 18-09-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13579

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 180.000đ
ĐC: Mỹ Hào, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 02-08-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13578

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 200.000đ
ĐC: Yên Mỹ, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 01-08-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13577

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 200.000đ
ĐC: Yên Mỹ, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 01-08-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13536

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ
ĐC: Yên Mỹ, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 20-06-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 13478

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Hưng Yên, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 17-04-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13477

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 2.000đ
ĐC: TP Hưng Yên, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 17-04-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Ngữ văn

Mã lớp 13453

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: Văn Lâm, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 29-03-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13452

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: Văn Lâm, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 29-03-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ngữ văn

Mã lớp 13442

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: Văn Lâm, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 22-03-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13418

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ
ĐC: Yên Mỹ, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 28-02-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 13378

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: Văn Lâm, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 06-02-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Vật lý

Mã lớp 13366

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ
ĐC: Khoái Châu, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 02-02-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13344

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 140.000đ
ĐC: Văn Giang, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 07-01-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13320

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Hưng Yên, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 20-12-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 13308

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ
ĐC: Văn Lâm, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 13-12-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13269

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ
ĐC: Kim Động, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 18-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13239

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ
ĐC: Văn Lâm, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 08-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13231

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 135.000đ
ĐC: Mỹ Hào, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 04-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 13228

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ
ĐC: Kim Động, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 01-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 13165

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 200.000đ
ĐC: Mỹ Hào, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 05-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13019

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Hưng Yên, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 06-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12991

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ
ĐC: Yên Mỹ, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 22-07-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Vật lý

Mã lớp 12903

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Khoái Châu, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 22-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12902

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 180.000đ
ĐC: Yên Mỹ, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 22-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12855

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 280.000đ
ĐC: Mỹ Hào, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 08-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12842

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Hưng Yên, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 04-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12810

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 337.5.000đ
ĐC: Văn Lâm, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 23-05-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 12785

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 250.000đ
ĐC: Văn Lâm, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 06-05-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12770

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 250.000đ
ĐC: Mỹ Hào, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 27-04-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12769

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 250.000đ
ĐC: Mỹ Hào, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 27-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12704

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: Mỹ Hào, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 04-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 12703

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 250.000đ
ĐC: Mỹ Hào, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 04-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12676

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 200.000đ
ĐC: Mỹ Hào, Hưng Yên
Ngày đăng ký: 23-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.