THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13691

Mã số lớp:13691
Ngày đăng ký:03-11-2023
Môn học:Vật lý
Lớp, chuyên đề:Lớp 11
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:2 buổi
Học phí:200.000đ /buổi
Khu vực:xã Đông Mỹ, TP Thái Bình, Thái Bình
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:Gia sư tầm 35 tuổi, chuyên ngành Vật Lý
Thời gian học được:Học được từ 17h T3,5,7,CN
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Toán học

Mã lớp 13859

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 20-07-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13854

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 18-07-2024
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13722

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ
ĐC: Vũ Thư, Thái Bình
Ngày đăng ký: 03-12-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Vật lý

Mã lớp 13616

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 14-09-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13563

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 2500.000đ
ĐC: Tiền Hải, Thái Bình
Ngày đăng ký: 22-07-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13557

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ
ĐC: Kiến Xương, Thái Bình
Ngày đăng ký: 13-07-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13556

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ
ĐC: Kiến Xương, Thái Bình
Ngày đăng ký: 13-07-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13507

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: Đông Hưng, Thái Bình
Ngày đăng ký: 26-05-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13462

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 08-04-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13351

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Thái Thụy, Thái Bình
Ngày đăng ký: 10-01-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 13315

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 16-12-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Hóa học

Mã lớp 13314

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: Đông Hưng, Thái Bình
Ngày đăng ký: 16-12-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13182

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Quỳnh Phụ, Thái Bình
Ngày đăng ký: 11-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13095

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 13-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13092

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ
ĐC: Thái Thụy, Thái Bình
Ngày đăng ký: 12-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13086

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: Đông Hưng, Thái Bình
Ngày đăng ký: 10-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13014

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Quỳnh Phụ, Thái Bình
Ngày đăng ký: 03-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13013

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Quỳnh Phụ, Thái Bình
Ngày đăng ký: 03-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12818

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 280.000đ
ĐC: Kiến Xương, Thái Bình
Ngày đăng ký: 24-05-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Ngữ văn

Mã lớp 12817

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 280.000đ
ĐC: Kiến Xương, Thái Bình
Ngày đăng ký: 24-05-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 12816

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 280.000đ
ĐC: Kiến Xương, Thái Bình
Ngày đăng ký: 24-05-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12802

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 250.000đ
ĐC: Tiền Hải, Thái Bình
Ngày đăng ký: 16-05-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12801

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 250.000đ
ĐC: Tiền Hải, Thái Bình
Ngày đăng ký: 16-05-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12715

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 08-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12656

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 15-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12583

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ
ĐC: Thái Thụy, Thái Bình
Ngày đăng ký: 16-02-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12324

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 80.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 09-11-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 12154

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 15-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12065

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Vũ Thư, Thái Bình
Ngày đăng ký: 22-07-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11793

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 135.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 05-05-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11754

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 19-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 11752

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 19-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 11751

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 19-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11688

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 31-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11626

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 15-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 11611

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 10-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 11580

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 04-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11540

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 25-02-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 11506

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: Tiền Hải, Thái Bình
Ngày đăng ký: 20-02-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 11505

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: Tiền Hải, Thái Bình
Ngày đăng ký: 20-02-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 11449

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 22-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 11423

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 16-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 11351

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Kiến Xương, Thái Bình
Ngày đăng ký: 03-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 11238

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 120.000đ
ĐC: Đông Hưng, Thái Bình
Ngày đăng ký: 01-12-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 11214

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Đông Hưng, Thái Bình
Ngày đăng ký: 27-11-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 11164

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 12-11-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 10992

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 120.000đ
ĐC: Đông Hưng, Thái Bình
Ngày đăng ký: 28-09-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 10963

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 130.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 21-09-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 10732

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 90.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 04-08-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 10731

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Thái Bình, Thái Bình
Ngày đăng ký: 04-08-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.