THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13699

Mã số lớp:13699
Ngày đăng ký:08-11-2023
Môn học:Toán học
Lớp, chuyên đề:Lớp 10
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:2 buổi
Học phí:200.000đ /buổi
Khu vực:Phường Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:Gia sư chuyên môn
Thời gian học được:Các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6, trừ thứ 4
Trạng thái:Lớp đã giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Ngữ văn

Mã lớp 13810

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Diễn Châu, Nghệ An
Ngày đăng ký: 03-05-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13809

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Diễn Châu, Nghệ An
Ngày đăng ký: 03-05-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13808

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Diễn Châu, Nghệ An
Ngày đăng ký: 03-05-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Hóa học

Mã lớp 13701

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ
ĐC: Vinh, Nghệ An
Ngày đăng ký: 08-11-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Vật lý

Mã lớp 13700

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ
ĐC: Vinh, Nghệ An
Ngày đăng ký: 08-11-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13411

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ
ĐC: Quỳnh Lưu, Nghệ An
Ngày đăng ký: 23-02-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13392

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 220.000đ
ĐC: Vinh, Nghệ An
Ngày đăng ký: 11-02-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 13255

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ
ĐC: Đô Lương, Nghệ An
Ngày đăng ký: 15-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13254

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Nghi Lộc, Nghệ An
Ngày đăng ký: 14-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13230

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Nghi Lộc, Nghệ An
Ngày đăng ký: 03-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13204

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ
ĐC: Thanh Chương, Nghệ An
Ngày đăng ký: 21-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13143

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ
ĐC: Vinh, Nghệ An
Ngày đăng ký: 27-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13137

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 117.000đ
ĐC: Vinh, Nghệ An
Ngày đăng ký: 26-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12962

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Đô Lương, Nghệ An
Ngày đăng ký: 12-07-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12807

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Yên Thành, Nghệ An
Ngày đăng ký: 19-05-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 12678

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ
ĐC: Nghi Lộc, Nghệ An
Ngày đăng ký: 23-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12131

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 162.000đ
ĐC: Vinh, Nghệ An
Ngày đăng ký: 08-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11584

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: Vinh, Nghệ An
Ngày đăng ký: 04-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 11561

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: Vinh, Nghệ An
Ngày đăng ký: 02-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 11448

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Vinh, Nghệ An
Ngày đăng ký: 21-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 11346

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: TX Hoàng Mai, Nghệ An
Ngày đăng ký: 31-12-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 10350

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Vinh, Nghệ An
Ngày đăng ký: 09-05-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 10284

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 135.000đ
ĐC: Vinh, Nghệ An
Ngày đăng ký: 27-04-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 9859

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: Vinh, Nghệ An
Ngày đăng ký: 31-01-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 9858

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: Vinh, Nghệ An
Ngày đăng ký: 31-01-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 9796

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Vinh, Nghệ An
Ngày đăng ký: 08-01-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 9638

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: Vinh, Nghệ An
Ngày đăng ký: 18-12-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 9637

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: Vinh, Nghệ An
Ngày đăng ký: 18-12-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 9246

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Vinh, Nghệ An
Ngày đăng ký: 30-10-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 8323

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Vinh, Nghệ An
Ngày đăng ký: 27-06-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 8278

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Vinh, Nghệ An
Ngày đăng ký: 20-06-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Hóa học

Mã lớp 8081

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 285.000đ
ĐC: Vinh, Nghệ An
Ngày đăng ký: 28-05-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 7686

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: Vinh, Nghệ An
Ngày đăng ký: 03-04-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 7154

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 80.000đ
ĐC: Hưng Nguyên, Nghệ An
Ngày đăng ký: 21-02-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 7153

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 100.000đ
ĐC: Hưng Nguyên, Nghệ An
Ngày đăng ký: 21-02-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 7027

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ
ĐC: Vinh, Nghệ An
Ngày đăng ký: 13-02-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 6991

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ
ĐC: Vinh, Nghệ An
Ngày đăng ký: 25-01-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 6961

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: Vinh, Nghệ An
Ngày đăng ký: 19-01-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 6825

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000đ
ĐC: Vinh, Nghệ An
Ngày đăng ký: 02-01-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 6824

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 100.000.000đ
ĐC: Vinh, Nghệ An
Ngày đăng ký: 02-01-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 6747

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ
ĐC: Vinh, Nghệ An
Ngày đăng ký: 24-12-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 6620

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 100.000đ
ĐC: Vinh, Nghệ An
Ngày đăng ký: 08-12-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 6501

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ
ĐC: Vinh, Nghệ An
Ngày đăng ký: 29-11-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Nhật

Mã lớp 5894

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 135.000đ
ĐC: Vinh, Nghệ An
Ngày đăng ký: 04-10-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 5888

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 135.000đ
ĐC: Vinh, Nghệ An
Ngày đăng ký: 04-10-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 5478

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: Vinh, Nghệ An
Ngày đăng ký: 27-08-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tin học

Mã lớp 5352

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 135.000đ
ĐC: Yên Thành, Nghệ An
Ngày đăng ký: 08-08-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 5119

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: Diễn Châu, Nghệ An
Ngày đăng ký: 09-07-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 5029

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: Hưng Nguyên, Nghệ An
Ngày đăng ký: 02-07-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 4420

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ
ĐC: Vinh, Nghệ An
Ngày đăng ký: 26-04-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.