THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13707

Mã số lớp:13707
Ngày đăng ký:19-11-2023
Môn học:Toán học
Lớp, chuyên đề:Lớp 11
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:3 buổi
Học phí:200.000đ /buổi
Khu vực:Phường Tân Xuân, Đồng Xoài, Bình Phước
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:Gia sư ngành toán, có kinh nghiệm
Thời gian học được:Tối T4, 7, CN
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13667

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ
ĐC: Đồng Xoài, Bình Phước
Ngày đăng ký: 17-10-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Ngữ văn

Mã lớp 13666

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 220.000đ
ĐC: Hớn Quản, Bình Phước
Ngày đăng ký: 15-10-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13665

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 220.000đ
ĐC: Hớn Quản, Bình Phước
Ngày đăng ký: 15-10-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13664

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 220.000đ
ĐC: Hớn Quản, Bình Phước
Ngày đăng ký: 15-10-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 13663

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 220.000đ
ĐC: Hớn Quản, Bình Phước
Ngày đăng ký: 15-10-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 13646

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: Đồng Xoài, Bình Phước
Ngày đăng ký: 09-10-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13525

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ
ĐC: Đồng Xoài, Bình Phước
Ngày đăng ký: 07-06-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13512

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 225.000đ
ĐC: Đồng Xoài, Bình Phước
Ngày đăng ký: 31-05-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Hóa học

Mã lớp 13511

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 225.000đ
ĐC: Đồng Xoài, Bình Phước
Ngày đăng ký: 31-05-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 13510

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 225.000đ
ĐC: Đồng Xoài, Bình Phước
Ngày đăng ký: 31-05-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13509

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 225.000đ
ĐC: Đồng Xoài, Bình Phước
Ngày đăng ký: 31-05-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13493

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ
ĐC: Đồng Xoài, Bình Phước
Ngày đăng ký: 07-05-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13484

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 200.000đ
ĐC: Chơn Thành, Bình Phước
Ngày đăng ký: 22-04-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13481

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000đ
ĐC: Phước Long, Bình Phước
Ngày đăng ký: 19-04-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13439

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ
ĐC: Đồng Xoài, Bình Phước
Ngày đăng ký: 20-03-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 13438

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ
ĐC: Đồng Xoài, Bình Phước
Ngày đăng ký: 20-03-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13360

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 250.000đ
ĐC: Đồng Xoài, Bình Phước
Ngày đăng ký: 31-01-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13359

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 250.000đ
ĐC: Đồng Xoài, Bình Phước
Ngày đăng ký: 31-01-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 13340

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 225.000đ
ĐC: Đồng Phú, Bình Phước
Ngày đăng ký: 05-01-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 13326

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ
ĐC: Đồng Xoài, Bình Phước
Ngày đăng ký: 26-12-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13301

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 220.000đ
ĐC: Đồng Phú, Bình Phước
Ngày đăng ký: 09-12-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13300

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 220.000đ
ĐC: Đồng Phú, Bình Phước
Ngày đăng ký: 09-12-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13298

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 220.000đ
ĐC: Chơn Thành, Bình Phước
Ngày đăng ký: 06-12-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13268

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: Đồng Xoài, Bình Phước
Ngày đăng ký: 18-11-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13238

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Đồng Xoài, Bình Phước
Ngày đăng ký: 07-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tin học

Mã lớp 13181

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Tin học văn phòng
Học phí: 200.000đ
ĐC: Đồng Xoài, Bình Phước
Ngày đăng ký: 11-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13118

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 200.000đ
ĐC: Chơn Thành, Bình Phước
Ngày đăng ký: 21-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 13059

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ
ĐC: Đồng Xoài, Bình Phước
Ngày đăng ký: 30-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12997

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ
ĐC: Đồng Phú, Bình Phước
Ngày đăng ký: 26-07-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ngữ văn

Mã lớp 12996

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ
ĐC: Đồng Phú, Bình Phước
Ngày đăng ký: 26-07-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12995

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ
ĐC: Đồng Phú, Bình Phước
Ngày đăng ký: 26-07-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12918

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Đồng Xoài, Bình Phước
Ngày đăng ký: 28-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Ngữ văn

Mã lớp 12831

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 280.000đ
ĐC: Đồng Phú, Bình Phước
Ngày đăng ký: 31-05-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12830

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 280.000đ
ĐC: Đồng Phú, Bình Phước
Ngày đăng ký: 31-05-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12747

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 150.000đ
ĐC: Chơn Thành, Bình Phước
Ngày đăng ký: 18-04-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Hóa học

Mã lớp 12746

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ
ĐC: Hớn Quản, Bình Phước
Ngày đăng ký: 18-04-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Vật lý

Mã lớp 12745

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ
ĐC: Hớn Quản, Bình Phước
Ngày đăng ký: 18-04-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12744

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ
ĐC: Hớn Quản, Bình Phước
Ngày đăng ký: 18-04-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12634

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Phước Long, Bình Phước
Ngày đăng ký: 05-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12542

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Đồng Xoài, Bình Phước
Ngày đăng ký: 08-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12508

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 150.000đ
ĐC: Đồng Xoài, Bình Phước
Ngày đăng ký: 12-01-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12471

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Đồng Xoài, Bình Phước
Ngày đăng ký: 27-12-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12267

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Đồng Xoài, Bình Phước
Ngày đăng ký: 15-10-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12122

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Đồng Xoài, Bình Phước
Ngày đăng ký: 04-09-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12043

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 200.000đ
ĐC: Đồng Xoài, Bình Phước
Ngày đăng ký: 09-07-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 12042

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: Đồng Xoài, Bình Phước
Ngày đăng ký: 09-07-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12041

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 250.000đ
ĐC: Đồng Xoài, Bình Phước
Ngày đăng ký: 09-07-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12006

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 200.000đ
ĐC: Đồng Xoài, Bình Phước
Ngày đăng ký: 03-07-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Khoa học tự nhiên

Mã lớp 11933

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 130.000đ
ĐC: Phước Long, Bình Phước
Ngày đăng ký: 16-06-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11362

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 162.000đ
ĐC: Phước Long, Bình Phước
Ngày đăng ký: 06-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.