THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13709

Mã số lớp:13709
Ngày đăng ký:21-11-2023
Môn học:Toán và Tiếng Việt
Lớp, chuyên đề:Lớp 1
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:2 buổi
Học phí:150.000đ /buổi
Khu vực:Phường 5, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:Gia sư kiên nhẫn
Thời gian học được:Thứ 7, CN
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Tiếng Anh

Mã lớp 13831

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 16-06-2024
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 13818

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 18-05-2024
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Ngữ văn

Mã lớp 13805

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 19-04-2024
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13779

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 18-03-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13731

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 19-12-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13576

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 198.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 31-07-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13562

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 18-07-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13479

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 18-04-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Vật lý

Mã lớp 13441

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 22-03-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 13432

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 13-03-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13338

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 150.000đ
ĐC: Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 04-01-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Hóa học

Mã lớp 13330

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 26-12-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Vật lý

Mã lớp 13329

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 26-12-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13328

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 26-12-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ngữ văn

Mã lớp 13310

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: Trần Đề, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 15-12-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13309

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: Trần Đề, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 15-12-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 13297

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 06-12-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13270

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Ngã Năm, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 18-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13089

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 12-09-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13042

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 22-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 12806

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 18-05-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Trung

Mã lớp 12797

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 180.000đ
ĐC: Châu Thành, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 13-05-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12740

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 15-04-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12472

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 28-12-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 12339

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 15-11-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12112

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 28-08-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 11650

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 19-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 11354

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 04-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 10938

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 15-09-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 10715

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 01-08-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 10578

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 230.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 06-07-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 10431

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 25-05-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 10211

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 07-04-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 9999

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 180.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 19-02-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 9642

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 19-12-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 9443

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 26-11-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 9212

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 25-10-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Rèn chữ tiếng Việt

Mã lớp 9157

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 16-10-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 9090

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 09-10-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Ngữ văn

Mã lớp 9030

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 02-10-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 8884

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 19-09-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 8770

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Chứng chỉ IELTS
Học phí: 200.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 03-09-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 8598

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ
ĐC: Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 09-08-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tin học

Mã lớp 8038

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 162.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 21-05-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 7659

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 120.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 01-04-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 6408

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 21-11-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 6265

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 100.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 05-11-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 5346

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 150.000đ
ĐC: Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 07-08-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Vật lý

Mã lớp 5041

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 03-07-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 5040

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 150.000đ
ĐC: TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Ngày đăng ký: 03-07-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.